Darbo stebėjimo vizitas Lenkijoje

Finansuojama Europos Sąsjungos

Profesinis mokytojų tobulėjimas gali vykti įvairiais būdais. Vienas iš jų – kompetencijų įgijimas ir tobulinimas stebint kitų šalių sukauptą patirtį. 2023 m. rugpjūčio 20-26 dienomis Marijampolės profesinio rengimo centro aštuonių skirtingų profesijų mokytojų komanda vykome į stažuotę Lenkijoje, Katovicos mieste, kur susipažinome su švietimo, socialinių, prekybos, viešojo aptarnavimo, statybos, autoserviso paslaugų sferomis, darbų ir priešgaisrinės saugos organizavimu.

Domėjomės atskirų sričių darbo organizavimu, specifika, sąlygomis, įdiegtomis technologijomis, turimomis priemonėmis, įranga, sukurta tiek fizine, tiek emocine aplinka, pameistrystės galimybėmis darbo vietoje.

Stažuotės metu stiprinome bendrąsias ir profesines kompetencijas: gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokėmės priimti grupės narių skirtumus, pozityviai mąstyti, ieškoti sprendimų sudėtingose situacijose, kurti ir palaikyti tarpusavio santykius, prisiimti lyderystę ir atsakomybę už sprendimus, planuoti ir tinkamai paskirstyti laiką, gebėjimą reflektuoti. Tobulinome bendravimą anglų kalba, keliaudami mokėmės naudotis informacinėmis technologijomis bei puoselėjome atsakingą požiūrį į aplinką.

Stiprindami bendrakultūrinę kompetenciją susipažinome su Katovicos miesto centru, svarbiausiais ir įžymiausiais objektais. Aplankėme Silezijos angliakasių muziejų, vandens pramogų parką, miesto parką. Taip pat lankėmės karalių mieste Krokuvoje. Čia sužavėjo jo senamiestis, didinga Vavelio pilis, Krokuvos universitetas, žaliasis parkas, turgaus aikštė su daugybe turistų iš visos Europos ir ne tik. Aplankytas UNESCO pasaulio paveldo objektas – Veličkos druskų kasykla.

Šios stažuotės metu bendradarbiavome ir bendravome su pedagogais, institucijų darbuotojais su kuriais pasidalinome savo patirtimi ir išgirdome naudingų požiūrių į mokymą (si). Tad daugelis iš mūsų ,,atnaujinome“ entuziazmą ir motyvaciją, kas skatina bendruomeninį mokymosi ir naujų iššūkių procesą.

Projekto dalyviai Ona Misiukevičienė, Sigita Jarockienė, Rasa Blekaitienė, Romualda Jakaitienė, Saulius Orina, Virmantas Naruševičius, Mindaugas Šnipaitis ir Sigitas Bujanauskas

,,Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektas

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija