Darbo taryba

Darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Marijampolės profesinio rengimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbdavys ir Marijampolės PRC darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia el. paštu darbo.taryba@mprc.lt. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami dokumentai ar jų kopijos), siūlomas sprendimas.

Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas. Anoniminis prašymas gali būti svarstomas, jeigu tai įmanoma ir be pareiškėjo dalyvavimo. Dėl anoniminio prašymo  svarstymo Darbo taryba posėdyje priima protokolinį sprendimą.

Darbo tarybos nariai

Darbo tarybos pirmininkė:

Krupavičienė Aušra;

Darbo tarybos sekretorė:

Romualda Škarnaitė;

Nariai:

Vidmantas Jurgilas;

Rolandas Mikolaitis;

Vilma Gaižauskaitė.

 

Dokumentai

Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo tarybos reglamentas