Edukacinio konkurso „Olympis 2023“ rudens sesijos rezultatai

Lapkričio mėnesį Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriaus I – IV klasių mokiniai pasitikrino įvairių dalykų gebėjimus edukaciniame konkurse „Olympis 2023“. Šio konkurso pagrindiniai tikslai buvo sudominti mokinius mokomuoju dalyku, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, pakartoti dėstomo dalyko medžiagą, paįvairinti mokymosi procesą, naudojant informacines technologijas ugdymo procese. Apdovanoti bus visi (155) konkurse dalyvavę mokiniai, kurie turėjo galimybę išmėginti savo gebėjimus lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, biologijos, informacinių technologijų, istorijos, chemijos, geografijos konkursuose.

Tad norisi pasidžiaugti prizines vietas užėmusių mokinių pasiekimais.

Lietuvių kalbos ir literatūros ,,Olympyje“ dalyvavo 48 mokiniai. Diplomais bus apdovanoti 14 dalyvių, jie užėmė prizines  I, II ir  III vietas. I-o laipsnio diplomus ir medalį gavo Aiva Klimaitė (94 proc.), Gabija Kuskytė (91 proc.), Rugilė Adomavičiūtė (94 proc.), Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokines ruošė mokytoja Irena Jurgilienė. Vilkaviškio skyriaus mokytoja Nijolė Černauskienė paruošė I-osios vietos laimėtoją – Aistę Krilavičiūtę.

Nemažai mokinių pasidalino II-III-iosios vietos laimėjimais, tai V. Kontvainytė, L. Kavaliauskas, A. Vircinskaitė, R. Tubelytė, K. Puskunigis, M. Matusevičius, G. Zeikutė , D. Butkutė,  juos ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos – Jurgita Schroeder, Vilma Gaižauskaitė, Aušra Kunigonė, Nijolė Černauskienė, Irena Jurgilienė, Kristina Kučinskienė. 

Anglų kalbos gebėjimus pasitikrino 72 mokiniai. Anglų k. – I-osios vietos diplomus gaus: T. Karlinskas, R. Grincevičius, N. Barauskas, D. Bendaravičius. Deivis  Adomavičius (99 proc.)  gaus ne tik diplomą, bet ir medalį, Deivio mokytoja Jolanta Žaliauskaitė.  Gerai  anglų k. konkurse pasirodė A. Stancikaitis, I. Valūnaitė, G. Radzevičiūtė, L. Kavaliauskas, H. Pauža, M. Matusevičius, M. Vosylius, T. Plechavičius, J. Genevičius, L. Paškauskas, K. Zdanauskaitė, E. Stankevičius, A. Mardosa, V. Tamošiūnaitė, N. Kilikevičius, G. Karlinskas, D. Paškevičius, D. Lapinskas, V. Janonis, T. Lukoševičius. II vietos laimėtojai: N. Saugusaraitis, E. Matulevičiūtė, T. Josiukas, M. Malinauskaitė (Vg23), K. Valatkevičiūtė, V. Vaščilaitė, V. Kunigiškis, A. Aleknavičius, K. Kuzaitis. III vietos laimėtojai: A. Arcebuševas, G. Mineikaitė, R. Pajaujytė, K. Mizgaitytė, G. Zeikutė, A. Mičiulis, T. Žiugžda, T. Marčiulynas, H. Gavėnas. Mokytojos, kurios aktyviai ragino savo mokinius dalyvauti anglų kalbos konkurse: Rita Žindžiūtė, Jolanta Žaliauskaitė, Jolita Vičkačkienė, Angelė Ignatavičienė, Edita Kaminickienė, Rimantė Šalaševičienė.

Matematikos I laipsnio diplomai bus įteikti Vilkaviškio skyriaus mokinėms Emilijai Šimkutei (92 proc.) ir Vytautui Kuklieriui (86 proc.). Mokinius ruošė mokytoja Asta Kalasauskienė. II laipsnio diplomą laimėjo Eladijus Pečkaitis (82 proc.), jis taip pat yra A. Kalasauskienės mokinys.

Biologijos konkurse III-ąją vietą užėmė Gabija Kuskytė (66 proc.), Vilkaviškio skyriaus mokinė, jos mokytoja Meilutė Apanavičienė. Konkurse dalyvavo 16 mokinių, kurie tikrinosi biologijos, gamtos pažinimo gebėjimus.

Du I-ojo laipsnio diplomus laimėjo informacinių technologijų užduotis sprendę mokiniai – tai Karolina Zujauskaitė (84 proc.), Ričardas Karaneckas (83 prc.), o Emilija Šimkutė (81 proc.) ir  Ainoras Zalanskas (81 prc.) gaus III-ojo laipsnio diplomus. Šiuos mokinius ruošė Vilkaviškio skyriaus mokytoja Asta Kalasauskienė ir Gimnazijos skyriaus mokytojas Karolis Macijauskas.

Istorijos gebėjimus tikrinosi 3 mokiniai.

Vytautas Kuklierius, Sandra Mikaliūkštienė, Vincas Janonis ir Deividas Paškevičius, Gytis Karlinskas gaus II laipsnio geografijos diplomus,  mokinius paruošė  mokytojos Vaida Rudalevičienė ir Rima Jančiauskienė.

Chemijos I laipsnio diplomai keliaus į Vilkaviškio skyrių. Geriausius rezultatus pademonstravo  Nojus Kairys (97 proc), Kamilė Naujokaitė (97 proc.), Ernestas Bujauskas (97 proc.). Mokinius ruošė chemijos mokytoja Dalė Kygienė.

 

Fizikos aukščiausias įvertinimas, I laipsnio diplomas bus įteiktas Vilkaviškio skyriaus mokinei Emilijai Šimkutei, II-ojo laipsnio diplomas – Vytautui Kuklieriui, Eladijui Pečkaičiui, mokytoja Asta Kalasauskienė. Matas Matusevičius taip pat gaus II-ojo laipsnio apdovanojimą, Titas Venskūnas – III-ojo laipsnio diplomą, šiuos mokinius ruošė mokytoja Virginija Sveikatienė.

Visi apdovanojimai mokiniams į Centrą bus atsiųsti iki 2024 m. vasario 15 d.

Dėkojame mokiniams už puikius rezultatus, o mokytojams už nuoširdų darbą  ruošiant, drąsinant, raginant mokinius išbandyti jėgas edukaciniame konkurse ,,Olympis 2023 – rudens sesijoje“.

Jolita Vičkačkienė,  Gimnazijos skyriaus anglų kalbos mokytoja metodininkė, atsakinga už „Olympis 2023“ konkurso vykdymą