ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAI

Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0006

Projekto trukmė: 2020-11-04–2023-04-03
Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 80.541,50 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ suteikė galimybę 5 profesinio mokymo įstaigų mokiniams įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patyrė realias darbo sąlygas ir įsivertino savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę. Projekto įgyvendinimo metu Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 124 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, kelininko, automobilių mechaniko specialybės mokiniai iš Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos (Dieveniškių filialas), Vilkijos žemės ūkio mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, Kauno technikos profesinio mokymo centro. Mokiniai atvyks grupėmis po 5-7 mokinius ir vienu metu mokysis 5 darbo dienas.

Praktinių įgūdžių tobulinimas Medienos SPMC. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0023
Projekto vykdytojas: Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto partneriai:
Marijampolės profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
Šiaulių profesinio rengimo centras
Projekto trukmė: 2020-12-04 – 2022-06-04
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas įgyti praktinius įgūdžius profesinio mokymo įstaigų mokiniams, siekiantiems įgyti staliaus ar staliaus-dailidės ar baldžiaus kvalifikaciją, Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centre. Gebėti naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga, įgijus staliaus ir/ar staliaus-dailidės kvalifikaciją, yra vienas iš lemiančių veiksnių siekiant absolventui įsitvirtinti darbo rinkoje.
Projekto bendras biudžetas: 64.841,41 Eur.  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002

Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
Projekto partneriai:
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Marijampolės profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21
Tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Projektas sudarė sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius,didinti jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažino pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Įvairių specialybių – apskaitininko, sekretoriaus, ekspeditoriaus, sandėlininko, pardavėjo, 9 partnerių profesinių mokyklų mokiniai įgijo praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre.
Projekto bendras biudžetas: 44 164.18 EUR
Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre. Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0003

Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
Projekto partneriai:
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
Švenčionių profesinio rengimo centras
Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Marijampolės profesinio rengimo centras
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21
Tikslas –  didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre. Per 18 mėnesių 149 virėjo bei padavėjo ir barmeno specialybių mokiniai iš 11 partnerių profesinių mokyklų įgijo praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose Vilniuje ir Druskininkuose. Projektas sudarė sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, didinant jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažinant pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Projektas prisidėjo prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.
Projekto bendras biudžetas:  96 217.39 EUR
Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

 
 
 
Praktinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje ir jų atitikties darbo rinkos poreikiams rėmimas ir skatinimas VTVPMC sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0011.
Projekto vykdytojas: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai:
Marijampolės profesinio rengimo centras
Mažeikių politechnikos mokykla
Projekto trukmė: 2020–11-11 – 2022-05-11
Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Mokiniai, besimokantys pagal Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą, įgys praktinių žinių Energetikos sektorinio praktinio mokymo centre, taip pat bus prisidedama prie glaudesnio švietimo ir verslo bendradarbiavimo, geresnės darbo įgūdžių atitikties darbo rinkai.
Projekto bendras biudžetas: 19 147,36 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Praktinių įgūdžių įgijimas Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0008
Projekto vykdytojas:
Utenos regiono profesinio mokymo centras;
Projekto partneriai:
Marijampolės profesinio rengimo centras;
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla;
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla;
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla;
Zarasų profesinė mokykla.
Projekto trukmė: 2020-11-04– 2022-11-04
Projekto tikslas – Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre praktiką atliks 259 mokiniai iš 6 profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą. Mokiniai dirbs moderniuose mėsos, pieno, perdirbimo, duonos, pyrago gaminių bei konditerijos laboratorijose.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC. Projekto Nr. Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0004.
Projekto vykdytojas: Alytaus profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai:
Elektrėnų profesinio rengimo centras;
Jonavos politechnikos mokykla;
Kauno technikos profesinio mokymo centras;
Marijampolės profesinio rengimo centras;
Smalininkų technologijos ir verslo mokykla;
Varėnos technologijos ir verslo mokykla;
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.
Projekto trukmė: 2020-10-21 iki 2022-10-21
Projekto tikslas – padidinti pramonės sektoriaus profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą.
Projekte dalyvaus 213 mokinių, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas: suvirintojo, automobilių elektros įrengimų remontininko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, elektriko, metalo apdirbimo staklininko ir apdailininko. Juos į mokymus lydės 26 lydintys asmenys. Mokymai vyks Alytaus profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės SPMC ir Darbų saugos ir statybos SPMC, kurie yra aprūpinti naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo įranga, kas sudarys sąlygas besimokantiesiems našiai ir kokybiškai dirbti bei tapti paklausiais ir konkurencingais darbo rinkoje specialistais.
Projekto bendras biudžetas: 54380,39 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre. Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016
Projekto vykdytojas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Projekto partneriai:
Alytaus profesinio rengimo centras;
Jonavos politechnikos mokykla;
Kėdainių profesinio rengimo centras;
Marijampolės profesinio rengimo centras;
Profesinio mokymo centras ,,Žirmūnai”;
Tauragės profesinio rengimo centras;
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras;
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras;
Zarasų profesinė mokykla.
Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020 m.lapkritis – 2021 m. balandis
Tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre.
Pagrindinis rezultatas: 280 mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas iš 9 profesinių mokyklų, įgis naujus praktinius įgūdžius kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srityje. Tokiu būdu bus sustiprintos mokinių pozicijos (konkurencingumas) įsidarbinant, o taip pat sprendžiama darbo rinkos paklausos problema – kvalifikuotų specialistų paklausos poreikis. Projekto veikloje dalyvausiantys mokiniai, mokysis pagal masažuotojo, kirpėjo, kosmetiko, siuvėjo, floristo, visažisto ir paramediko modulines profesinio mokymo programas.
Projekto bendras biudžetas: 100 000 EUR
Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre.“ Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009

Projekto trukmė: 2020-10-21 –  2023-03-20 

Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 97.536,15 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ suteiks galimybę 8 profesinio mokymo įstaigų mokiniams įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patirs realias darbo sąlygas ir įvertins savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę sektoriniame praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę. Projekto įgyvendinimo metu žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 155 žemės ūkio gamybos verslo ir technikos priežiūros verslo specialybių mokiniai iš Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, Vilkijos žemės ūkio mokyklos, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Daugų technologijų ir verslo mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro, Panevėžio profesinio rengimo centro, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro. Mokiniai atvyks grupėmis po 5-9 mokinius ir mokysis 5 darbo dienas po 8 valandas.

Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių praktinių įgūdžių įgijimas realioje darbo vietoje. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0006

Projekto trukmė: 2020-09-22 – 2022-03-22.

Finansavimas. Projektui įgyvendinti skiriama 328.335,97 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau – Marijampolės PRC) – profesinio mokymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į regiono ir Lietuvos poreikius, ruošiami kvalifikuoti specialistai darbo rinkai. Marijampolės PRC mokoma pagal formalias pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurias baigę asmenys įgyja kvalifikaciją. 30% mokymo programos skiriama teoriniam mokymui, 70% – praktiniam mokymui. Mokymas(-is) vykdomas mokykline arba pameistrystės forma. Reaguojant į darbo rinkos ir mokinių poreikius, siekiama, kad kuo daugiau mokinių rinktųsi mokymąsi pameistrystės forma. Projekto įgyvendinime dalyvauja 17 partnerių, susijusių su pagrindine projekto veikla – Marijampolės PRC mokinių mokymas pameistrystės forma. Partnerinėse įmonėse pameistrystės forma mokysis 63 pardavėjo, automobilių mechaniko, apdailininko, virėjo, slaugytojo padėjėjo, kelių statybos ir priežiūros darbuotojo, techninės priežiūros verslo darbuotojo mokiniai. Praktinis mokymas vyks pagal individualų iš anksto su įmone suderintą mokymo planą. 50% praktiniam mokymui skirto laiko pameistrys dirbs su meistro pagalba, 50% savarankiškai. Baigus modulį, modulio vertinime dalyvaus profesijos mokytojas, atsakingas už teorinį mokymą ir praktinio mokymo(si) stebėseną ir meistras, tiesiogiai atsakingas už praktinį mokymą. Baigęs programą ir išlaikęs asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, mokinys įgis kvalifikaciją.

 
 
 
MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO PLĖTRA IR ENERGETINIO EFEKTYVUMO GERINIMAS. PROJEKTO NR. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0019

Projekto trukmė: 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. lapkritis.
Projekto tikslas – atnaujinti bendrabučio pastatą, adresu Kauno g. 119, Marijampolė, kad atitiktų minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, ir taip būtu sumažintos suvartojamos energijos sąnaudas.
Projektas skirtas užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančiųjų poreikius, kartu didinant Marijampolės PRC patrauklumą, prieinamumą visuomenei.
Projekto uždavinys – modernizuoti Marijampolės PRC priklausantį bendrabutį, įdiegiant energinio efektyvumo priemones.
Sprendžiamos problemos: Marijampolės profesinio rengimo centro bendrabučio prastos energetinės savybės bei neefektyvios inžinerinės sistemos, lemiančios prastą mikroklimatą bei dideles išlaikymo sąnaudas; pasenusi pastato infrastruktūra ir fizinis infrastruktūros nusidėvėjimas nebetenkina šiuolaikinių visuomenės poreikių bei neatitinka apgyvendinimo įstaigos standartų.
Finansavimas. Projekto vertė 597501,46 EUR, iš jų 375.603,20 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis.

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

Projekto partneriai: Nacionalinis egzaminų centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras  kartu su dar penkiolika  Lietuvos profesinio ugdymo institucijų.
Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.
Projekto uždaviniai:

  • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos
  • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą
  • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą
  • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.
Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui
 • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis
 • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją
 • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-31 – 2022-05-31.

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Įprastoji lentelė”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Projektas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimui

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės profesinio mokymo centru įgyvendina projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.
Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas pažangius darbdavius.
Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus vedėja Vida Undzėnienė 2019 m gruodžio mėn. dalyvavo stažuotėje Prancūzijoje.
Projekto pradžia: 2017-07-04
Projekto pabaiga: 2020-01-04
Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

 
2015 m. – 2017 m.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis „Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus pastato, esančio Būblelių k., Šakių raj., Kudirkos Naumiesčio sen., rekonstrukcijos darbai“ 2015 m. kovo 10 d. Nr. KKS-S-17(2015)  iki 2017-03-29.

 
2011 m. – 2015 m.

Centrinė projektų valdymo agentūra. „Žemės ūkio technologijų ir melioracijos (Kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektorinių praktinio mokymo centrų sukūrimas bei praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-035.

/*54745756836*/