ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAI


Projektas „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Marijampolės profesinio rengimo centre “.
Projekto Nr. 10-024-P-0004
Projekto tikslas – sudaryti galimybes mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis eksperimentinėje profesinio mokymo programoje.
Projektu siekiama sudaryti galimybes mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis pagal IV kvalifikacijos lygio (110 kreditų) formaliojo profesinio mokymo programą  Transporto priemonių remontininkas (14asmenų) ir Automobilių mechanikas (38 asmenys) ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.
Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.
Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.
Projekto vertė – 31 863,00 Eur.
ES finansavimas – 31 863,00 Eur.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

 
Projektas „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius Marijampolės profesinio rengimo centre“ Nr. 10-002-T-0024
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams susipažinti su profesinio mokymo programomis, siekiant įgyti profesinių kompetencijų ir savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių.
Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programas.
Siektini rezultatai – 33  bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai , įgiję profesinio mokymo programų modulių  „Picų gaminimas“ (valstybinis kodas 2101306) arba ,,Paviršių apdaila plytelėmis“ (valstybinis kodas 207320011) kompetencijas.
Projekto įgyvendinimo pabaiga- 2024 m. birželio 30 d.
Projekto  10-002-T-0024 finansavimo suma –11 227,62 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

 
Jungtinis projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“
Projekto kodas 10-025-J-0001-J03-00008
Projekto tikslas – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo patrauklumą ir atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose.
Projekto tikslinė grupė – profesinio mokymo įstaigų mokiniai, atvykstantys mokytis įį Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų sektorinius praktinio mokymo centrus iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą.
Siektini rezultatai – Projekte dalyvauja 48 mokiniai iš keturių profesinio mokymo įstaigų. 68% projekto dalyvių pagerins savo skaitmeninius įgūdžius.
Jungtinio projekto įgyvendinimo pabaiga- 2024 m. birželio 30 d.
Jungtinio projekto  10-025-J-0001-J03-00008 finansavimo suma –21 760,27 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis
 

 
Projektas „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Marijampolės profesinio rengimo centre “
Projekto Nr. 10-047-P-0008
Projekto tikslas – sudaryti galimybes mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis eksperimentinėje profesinio mokymo programoje.
Projektu siekiama sudaryti galimybes mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis pagal IV kvalifikacijos lygio (90 kreditų) formaliojo profesinio mokymo programą  Automatinių sistemų mechatronikas (15 asmenų) ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.
Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.
Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė – 10 992,32 Eur.
ES finansavimas – 10 992,32 Eur.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

 
Jungtinis projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“
Projekto kodas 10-025-J-0001-J02-00021
Projekto tikslas – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo patrauklumą ir atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose.
Projekto tikslinė grupė – profesinio mokymo įstaigų mokiniai, atvykstantys mokytis įį Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų sektorinius praktinio mokymo centrus iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą.
Siektini rezultatai – Projekte dalyvauja 93 mokiniai iš šešių profesinio mokymo įstaigų. 56% projekto dalyvių pagerins savo skaitmeninius įgūdžius.
Jungtinio projekto įgyvendinimo pabaiga- 2024 m. birželio 30 d.
Jungtinio projekto  10-025-J-0001-J02-00021 finansavimo suma – 42.160,53 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

 
Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!
Projekto Nr. 10-010-J-0001-J04-00008
Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma. Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius. Šiam tikslui pasiekti Marijampolės profesinio rengimo centre bus įgyvendinta 62 pameistrystės penkiose didelėse įmonėse.
Jungtinio projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.
Jungtinio projekto  10-025-Jungtinio projekto Nr. 10-010-J-0001-J04-00008 finansavimo suma – 283 232,98 Eur.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

 
Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“
Projekto Nr. 10-010-J-0001-J03-00017
Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma. Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius. Šiam tikslui pasiekti Marijampolės profesinio rengimo centre bus įgyvendinta 8 pameistrystės 4-iose vidutinėse, mažose ir labai mažose įmonėse.
Jungtinio projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.
Jungtinio projekto Nr. 10-010-J-0001-J03-00017 finansavimo suma – 36 546,19 Eur.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

 

Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“.
Projekto Nr. 10-010-J-0001-J01-00011
Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.
Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius. Šiam tikslui pasiekti Marijampolės profesinio rengimo centre bus įgyvendinta 14 pameistrysčių 12-oje vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių.
Jungtinio projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. kovo 29 d.
Jungtinio projekto Nr. 10-010-J-0001-J01-00011finansavimo suma – 77 427,62 Eur.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

 

Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“.
Projekto Nr. 10-010-J-0001-J02-00004
Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.
Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius. Šiam tikslui pasiekti Marijampolės profesinio rengimo centre bus įgyvendinta 12 pameistrysčių trijose didelėse įmonėse.
Jungtinio projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. kovo 29 d.
Jungtinio projekto Nr. 10-010-J-0001-J02-00004 finansavimo suma – 59 659,14 Eur.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

Karjeros specialistų tinklo vystymas
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.
Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.
Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Marijampolės PRC mokinių mokymas (-is) pameistrystės forma. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0002
Projekto trukmė: 2021-12-13 – 2023-08-13
Finansavimas. Projektui įgyvendinti skiriama 207.447,17 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau – Centras) – profesinio mokymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į regiono ir Lietuvos poreikius, ruošiami kvalifikuoti specialistai darbo rinkai. Centre mokoma pagal formalias pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurias baigę asmenys įgyja kvalifikaciją. 30% mokymo programos skiriama teoriniam mokymui, 70% – praktiniam mokymui. Mokymas(-is) vykdomas mokykline arba  pameistrystės forma. Reaguojant į darbo rinkos ir mokinių poreikius, siekiama, kad kuo daugiau mokinių rinktųsi mokymąsi pameistrystės forma.
Projekto įgyvendinime dalyvauja 14 partnerių, susijusių su pagrindine projekto veikla – Marijampolės PRC mokinių mokymas pameistrystės forma. Partnerinėse įmonėse pameistrystės forma mokysis 31 pardavėjo, automobilių mechaniko, staliaus, padavėjo ir barmeno, metalo apdirbimo staklininko, techninės priežiūros verslo darbuotojo programų mokinys. Praktinis mokymas vyks pagal individualų iš anksto su įmone suderintą mokymo planą. 50% praktiniam mokymui skirto laiko pameistrys dirbs su meistro pagalba, 50% savarankiškai.
Baigus modulį, modulio vertinime dalyvaus profesijos mokytojas, atsakingas už teorinį mokymą ir praktinio mokymo(si) stebėseną ir meistras, tiesiogiai atsakingas už praktinį mokymą.
Baigęs programą ir išlaikęs asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, mokinys įgis kvalifikaciją.
2017 M. – 2021 M. PROJEKTAS „MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO PLĖTRA IR MOKYMOSI SĄLYGŲ GERINIMAS”, NR. 09.1.2-CPVA-V-721-05-0001

Projekto tikslas pagerinti besimokančių profesinį pasirengimą ir padidinti Marijampolės profesinio rengimo centro patrauklumą ir prieinamumą visuomenei – jo įgyvendinimo metu bus remontuojamas bendrabutis ir įsigyjama moderni mokymo įranga Žemės ūkio technologijų ir Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektoriniams praktinio mokymo centrams. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti tokie rezultatai: atnaujinta profesinio mokymo įstaigos infrastruktūra; modernia ir būtina įranga aprūpinti 2 Sektorinio praktinio mokymo centrai.

Laikotarpis: 2017-12-12 – 2023-08-31 
Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama virš 4 mln. Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.