Finansiniai dokumentai

BIUDŽETO SUVESTINĖS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2021-09-30 ketvirtinės tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitos
Pažyma dėl finansavimo sumų 2023-01-19
Direktoriaus įsakymas Nr. P1-1 Dėl darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio taikymo, darbo apmokėjimo nustatymo, minimaliojo DU didinimo
2022-06-30 finansinių ataskaitų rinkinys
2022-03-21 finansinių ataskaitų rinkinys
Marijampolės PRC 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada
Marijampolės PRC valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaita
2021 gruodžio 31 d. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 metais ataskaita
Finansinių ataskaitų audito išvados 2020 m.
Finansinių ataskaitų audito išvados 2019 m.
2021 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. gruodžio 31 d. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. gruodžio 31 d. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. birželio  30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

/*54745756836*/