Gimnazijos skyriaus kontaktai

Pavardė, vardas

pareigybė / kvalifikacinė kategorija

El.paštas

Ambrazevičienė Ilona

Biologijos vyresnioji mokytoja, Dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja

ilona.ambrazeviciene@mprc.lt

Bankauskaitė- Šleinotienė Lina

Neformalaus švietimo grupės vadovė, nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytoja

lina.bankauskaite@mprc.lt

Barauskaitė Jolanta

Užsienio kalbos (vokiečių kalbos) vyresnioji mokytoja, rusų kalbos mokytoja

jolanta.barauskaite@mprc.lt

Bogužaitė Raimonda

Chemijos mokytoja

raimonda.boguzaite@mprc.lt

Dzimijonienė Sigita

Biologijos mokytoja metodininkė, Chemijos vyresnioji mokytoja

sigita.dzimijoniene@mprc.lt

Gaižauskaitė Vilma

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

vilma.gaizauskaite@mprc.lt

Guogienė Laimutė

Geografijos mokytoja metodininkė

laimute.guogiene@mprc.lt

Janavičius Rolandas

Neformalaus švietimo grupės vadovas, kūno kultūros mokytojas

rolandas.janavicius@mprc.lt

Jočionienė Violeta

Matematikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

violeta.jocioniene@mprc.lt

Kanapickas Algimantas

Neformalaus švietimo grupės vadovas, kūno kultūros vyresnysis mokytojas

algimantas.kanapickas@mprc.lt

Kandrotienė Renata

Matematikos vyresnioji mokytoja

renata.kandrotiene@mprc.lt

Kazlauskienė Jūratė

Matematikos vyresnioji mokytoja

jurate.kazlauskiene@mprc.lt

Košubienė Eglė

Chemijos vyresnioji mokytoja

egle.kosubiene@mprc.lt

Kunigonė Aušra

Lietuvių kalbos mokytoja

ausra.kunigone@mprc.lt

Macijauskas Karolis

Informacinių technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytojas

karolis.macijauskas@mprc.lt

Malinauskienė Daiva

Etikos vyresnioji mokytoja

daiva.malinauskiene@mprc.lt

Mardosienė Neringa

Neformalaus švietimo grupės vadovė, kūno kultūros mokytojas

neringa.mardosiene@mprc.lt

Martinaitienė Ilona

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

ilona.martinaitiene@mprc.lt

Puodžiūnienė Loreta

Neformalaus švietimo grupės vadovė, dailės vyresnioji mokytoja

loreta.puodziuniene@mprc.lt

Schroeder Jurgita

Neformalaus švietimo grupės vadovė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

jurgita.schroeder@mprc.lt

Sėdaitienė Edita

Istorijos mokytoja metodininkė

edita.sedaitiene@mprc.lt

Sveikatienė Virginija

Fizikos mokytoja metodininkė

virginija.sveikatiene@mprc.lt

Tamašauskienė Rūta

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė

ruta.tamasauskiene@mprc.lt

Vičkačkienė Jolita

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

jolita.vickackiene@mprc.lt

Vosylienė Agnė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

agne.vosyliene@mprc.lt

Žaliauskaitė Jolanta

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji

mokytoja

jolanta.zaliauskaite@mprc.lt

Žindžiūtė Rita

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji

mokytoja

rita.zindziute@mprc.lt

Administracijos kontaktai: