ERASMUS+

2024 – 2026 METŲ ,,ERASMUS+“ PROGRAMOS 2 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS ,,UNPLUGGING FOR A BRIGHTER FUTURE: INTERNET AND SOCIAL MEDIA ADDICTION“ 2023-3-SK02-KA210-YOU-000174848

Projekto trukmė: 2024-02-01 – 2026-01-31
Dotacijos suma: 60 000,00 EUR
Projekto koordinatorius: STEP – Society for territorial progress (Slovakija)
Projekto partneriai:
Marijampolės PRC (Lietuva)
InPlanet (Graikija)
CIFP César Manrique (Ispanija)

       

Projekto tikslas – tobulinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų, mokytojų ir švietimo specialistų skaitmenines ugdymo kompetencijas, kurios padėtų įveikti iššūkius, kilusius dėl internetinės ir socialinės žiniasklaidos priklausomybės, kibernetinių priekabiavimų, skaitmeninės diskriminacijos ir socialinės atskirties.
Projekto esmė: Dalyviai mokysis atpažinti ir didinti sąmoningą atsparumą skaitmeninių technologijų priklausomybei, dalyvaus diskusijose apie atsakingą elgesį internete ir skaitmeninę gerovę, kurs pasakojimus, įkvėptus realios patirties ir susijusios su priklausomybe nuo interneto ir socialinės žiniasklaidos. Skaitmeninio pilietiškumo skatinimas: dalijimasis internetinės kampanijos patirtimi. Kritinio mąstymo ugdymas.

Numatomos veiklos:
2 projekto susitikimai
3 mokymų sesijos
3 praktiniai užsiėmimai po kiekvieno mokymų ciklo kiekvienam partneriui (viso 36 veiklos)
3 dienų internetinės kampanijos

2023 – 2024 METŲ ,,ERASMUS+“ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR.2023-1-LT01-KA121-VET-000132444

Projekto trukmė: 2023-06-01 iki 2024-08-31.
Dotacijos suma: 288 072,00 EUR
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Stažuočių šalys: Europos Sąjungos šalys
Stažuočių trukmė: nuo 7 dienų iki 1 mėnesio
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu. Taip pat bus taikoma ECVET kreditų sistema.

Numatomos veiklos: trumpalaikiai profesinio mokymo besimokančiųjų mokymosi mobilumai, dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose, profesijos mokytojų/administracijos darbuotojų darbo stebėjimo vizitai, kursai ir mokymasis, kviestinio eksperto vizitas.