Karjeros ugdymas

Istoriją prisimenant…

Marijampolės profesinio rengimo centras 2006 metais Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikęs paraišką dėl dalyvavimo programoje „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas įdiegimas“. 2008 metų pavasarį PIT (profesinio informavimo taško) įkūrimui ŠMM skyriam reikalingą įrangą: du kompiuterius, spausdintuvą ir skenerį – po komplektą visiems trims Centro skyriams, įsikūrusiems Marijampolėje, Vilkaviškyje ir Kudirkos Naumiestyje.

PIT tikslas – padėti mokiniams tinkamai pasirengti profesinei karjerai. Centro skyriuose buvo sudarytos mokinių profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros ugdymo darbo grupės, kurios organizavo ir vykdė šią veiklą. Informacijos centre bei Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio skyrių bibliotekose mokiniai, mokytojai, specialistai gali rasti informacijos apie profesijas, atskirų aukštųjų mokyklų leidinius, internetinius svetainių adresus, informaciją apie studijas. Čia kaupiama ir informacija apie įsidarbinimo galimybes rajone, apskrityje, Lietuvoje ir užsienyje.

Misija

ugdyti mokinių ir nesimokančių iki 25 metų amžiaus asmenų karjeros kompetencijas taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai vystyti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

Vizija

asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokinių karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

Karjera

įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus. Tai mokymasis visą gyvenimą.

Mokinių asmeninė karjera prasideda jau mokykloje, čia dedami svarbūs pamatai tolimesnės karjeros sėkmei, todėl ypač svarbu, kad mokiniui kurti savo karjeros kelią profesionaliai padėtų mokytojai, karjeros specialistai ir tėvai. Profesinio orientavimo ir karjeros planavimo programos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą. Kasmet organizuojami renginiai – atvirų durų savaitė “Profesijos dienos”, “Nacionalinė karjeros savaitė”. Mokinių susitikimų su darbdaviais savaitė “Iš pirmų lūpų”.

/*54745756836*/