KITI PROJEKTAI

Projektas ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“
Marijampolės profesinio rengimo centras 2022 – 2023 mokslo metais dalyvavo projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (toliau – MEPA). Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje ir suteikti moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją, Europos Sąjungą ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.
Už projekto įgyvendinimą centre atsakė vyresnieji ambasadoriai – mokytojai ir jaunesnieji ambasadoriai aktyvūs moksleiviai, kurie organizavo renginius, vedė pamokas ir atliko kitas veiklas, susijusias su projektu.
Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios mokyklos įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei kviečiami į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje bei varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):
Geriausiai pasirodžiusių mokyklų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre.
Geriausiai pasirodžiusių mokyklų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje.
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti https://mepalietuva.eu/

Anglų kalbos tarptautinis internetinis projektas “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“).
Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvavo anglų kalbos tarptautiniame  internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“). Šio projekto tikslas – sukurti įdomų pasakojimą, jį iliustruoti, ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybingai bei originaliai reikšti savo mintis bei plėtoti IKT naudojimą. Į projekto darbą įsijungė 44 ugdymo institucijos. Visos mokyklos buvo suskirstytos į 11 grupių, kurias susidarė 4 mokinių komandos. Kiekviena grupė kūrė vieną istoriją. Skirtingų mokyklų mokiniai turėjo parašyti kuriamos istorijos dalį, ją iliustruoti, po to siųsti koordinuojančiai mokyklai.
Gegužės – birželio mėnesiais buvo išleista mokinių bendrai sukurta knyga – galutinis projekto produktas. Knyga patalpinta internetinėje erdvėje. Dalyvavimas kūrybinėje veikloje padėjo tobulinti ne tik dalykines žinias, mokė dirbti komandoje, bendradarbiauti, bet tai ir puiki proga geriau pažinti vienas kitą, įdomiai leisti laiką mokykloje.

Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamas projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Marijampolės profesinio rengimo centro pastatuose“

Projekto tikslas – įrengti saulės fotovoltinę elektrinę, kurios pagaminta elektros energija būtų panaudojama vidaus reikmėms. Įrengta nauja saulės fotovoltinė elektrinė užtikrina aplinkosauginius reikalavimus, sumažės neigiamas poveikis aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2 kieko sumažinimas), sumažės energijos sąnaudos ir išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos bus skiriamos tiesioginei veiklai ir paslaugų kokybės gerinimui.

Įrengta saulės fotovoltinė elektrinė  naudojama ne mažiau kaip 20 metų ir leis pasigaminti dalį reikalingos įstaigai elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės), o taip pat leis kontroliuoti bei pasiekti optimalų elektros energijos suvartojimą.

Finansavimas: Projektui įgyvendinti buvo skiriama 150.042,35 eurų.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra.

SPORTAS-SVEIKATINGUMUI STIPRINTI

Projekto tikslas – sukurti sąlygas jaunimo ir bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą populiarinimui. Projekto metu bus atnaujinta ir papildyta Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių sporto salių inventorius ir įranga.
Įsigijus reikiamo sporto inventoriaus Marijampolės profesinio rengimo centras aktyviau plėtos sportines veiklas. Reguliariai Marijampolės profesiniame centre vyks nemokami įvairių sporto šakų užsiėmimai įtraukiantys centro ir miesto bendruomenę į aktyvias sportines veiklas. Merginų/moterų aerobikos užsiėmimai skatins sportuoti šią socialiai jautrią grupę, turinčią viršvorio, koordinacijos bei laikysenos problemų. Visoms amžiaus grupėms skirtos funkcinės treniruotės su funkciniais diržais, kurių metu bus galima atlikti iki 500 įvairiausių fizinių pratimų, skatins centro mokinius ir bendruomenės narius drauge leisti laiką užsiimant aktyvia fizine veikla. Kūno ir dvasios pusiausvyrai atgauti vyks jogos, gimnastikos, rytų kovos menų ir kvėpavimo užsiėmimai bei autogeninės treniruotės. Suaugusiųjų sveikatai palaikyti bus itin naudingi kardio ir kiti treniruokliai. Moderni treniruoklių sienelė suteiks galimybę jaunimui lavinti jėgą, vikrumą, ištvermę bei viso kūno raumenis. Jaunuolių darbas su svarmenimis, padės pasirengti sunkiosios atletikos pratyboms ir varžyboms. Negalią ir specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai ir miesto bendruomenės nariai, užsiimdami bendra kūno kultūros veikla, dalyvaus treniruotėse, varžybose.
Projekto trukmė  – 2019-06-03 – 2022-08-31
Projekto rėmėjas:  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Finansavimas: projektui įgyvendinti skirta 22300 eur.

Projektas „GAUDYK VĖJĄ – RASKI MENĄ!”

Projekto tikslas: Skatinti kūrybines iniciatyvas Marijampolės savivaldybėje, kuriant naujus bendradarbiavimo tinklus tarp organizacijų, profesionalių menininkų, bendruomenės mėgėjų meno kūrėjų bei suteikiant profesines specialybes įgyjančiam jaunimui galimybę pažinti šiuolaikinio meno formas ir savo rankomis prisidėti prie miesto įvaizdžio formavimo ir dvasinio bei emocinio gerbūvio. Kinetinės skulptūros ir gatvės meno kūriniai Marijampolės profesinio rengimo centro teritorijoje esančiame dendrologiniame parke taptų nauja, patrauklia ir savita rekreacine erdve miestelėnams, centro mokiniams, vietos gyventojams, erdve formuojančia socialinę atskirtį patiriančio jaunimo bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mentalitetą. Teigiamas meno poveikis, aktyvi ir įtrauki kūrybinė veikla įgalins darbininkiškas profesijas įgyjantį jaunimą ir jaunuosius bei vyresniuosius meno kūrėjus nevaržomai atsiskleisti, mąstyti kūrybiškai, kas itin aktualiu šiuolaikiniame pasaulyje. Profesionalų vedamos edukacinės dirbtuvės ir Marijampolės profesinio rengimo techninė bazė padės sukurti tiek profesionalius, tiek ir mėgėjiškus meno kūrinius.
Projekto partneriai: Marijampolės meno mokykla, Marijampolės kultūros centras
Projekto trukmė – nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki lapkričio 31 d.
Finansavimas. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos, kuriam skiriama 3410 eur.

Projektas ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

Marijampolės profesinio rengimo centras 2020 – 2021 mokslo metais dalyvavo projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (toliau – MEPA). Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje ir suteikti moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją, Europos Sąjungą ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.

Už projekto įgyvendinimą centre atsakė vyresnieji ambasadoriai – mokytojai ir jaunesnieji ambasadoriai aktyvūs moksleiviai, kurie organizavo renginius, vedė pamokas ir atliko kitus darbus, susijusius su projektu.

Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios mokyklos įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gavo tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei buvo kviečiami į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje bei varžėsi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

Geriausiai pasirodžiusių mokyklų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre.

Geriausiai pasirodžiusių mokyklų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje.

SALDI SVAJONĖ

Marijampolės profesinio rengimo centras įgyvendino projektą „Saldi svajonė“.
Šis projektas skirtas apdailininko statybininko specialybės mokiniams profesinio kūrybiškumo ugdymui. Projekto metu naudojant apdailos medžiagas (gruntai, glaistai, dažai ir kt.) ant didelių drobių buvo sukurti 25 paveikslai, kurių tema – konditeriniai gaminiai. Paroda buvo pristatoma 2021 m. gegužės  29 d. Cukriniame festivalyje, o vėliau eksponuojama Marijampolės profesinio rengimo centre bei kitose erdvėse.

2018 m. – 2021 m.

Programa Nordplus Adult“ Iš praeities į ateitį” Nr.NPAD-2018/10027

Projekto trukmė 2018-09-01 – 2021-02-28
Dalyviai:
Marijampolės profesinio rengimo centras-koordinatorius
Partneriai:
Trečiojo amžiaus universitetas-Lietuva
Organizacija „Ekologinis ateities švietimas“-Latvija Raahe profesinio rengimo mokykla-Suomija.

Pagrindinė projekto idėja – tirti senovinius Baltijos ir Šiaurės šalių mitybos įpročius, tradicijas ir būdus, kaip gaminti sveiką mūsų šalių maistą, atgaivinti juos, pritaikyti šiuolaikiniam gyvenimui. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti sveiko gyvenimo būdą ir puoselėti ekologišką aplinką.
Tarptautinė projekto komanda tyrė, kaip senovės lietuviai, latviai ir Suomijos gyventojai gamino maistą iš pačių paprasčiausių produktų. Projekto dalyviai surinko ir atnaujino receptus, mokėsi kaip gaminti maistą.
Projekto metu parengta suaugusiųjų besimokančiųjų mokymo paketas (mokymo metodinė medžiaga) ir sukurta elektroninė receptų knyga, kurioje pateikti šalių partnerių maisto receptai. Receptų knygą galima naudoti visiems, kurie nori vartoti ekologinį maistą, taip skatinant sveiką gyvenimo būdą.
Galutiniai produktai yra elektroninės versijos:
Mokymo paketas ( metodinė medžiaga) ir Receptų knygelė anglų, lietuvių, latvių ir suomių kalbomis.

Parengta projekto metodinė medžiaga

Nordplus programos projekte „Iš praeities į ateitį“  jau parengta dalis galutinių produktų. Vienas jų-metodinė medžiaga, padėsianti virėjų, padavėjų, maisto gaminimo specialybės mokytojams padaryti savo pamokas  įdomesnėmis ir spalvingesnėmis. Tačiau knygelė gali būti įdomi visiems, besidomintiems kulinarinėmis, gastronomijos temomis.

Metodinė medžiaga parengta lietuvių, anglų, latvių  ir suomių kalbomis.

Elektroninėje knygoje yra aprašomi valgymo papročiai ir tradicijos senovės Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje, pasakojama, kaip buvo gaminamas ir konservuojamas maistas seniau ir dabar, yra skyrius, skirtas ekologiškam maistui, o taip pat pateikiama testų , užduočių, kuriuos maisto gaminimo , virėjų mokytojai gali panaudoti savo darbe. Knygelė iliustruota nuotraukomis iš  projekto dalyvių veiklų, susitikimų, renginių.

Metodinė medžiaga (lietuvių kalba)
Metodinė medžiaga (anglų kalba)
Metodinė medžiaga (latvių kalba)
Metodinė medžiaga (suomių kalba)

Receptų knyga parengta lietuvių, anglų, latvių ir suomių kalbomis.

Receptų knyga (lietuvių kalba)
Receptų knyga (anglų kalba)
Receptų knyga (latvių kalba)
Receptų knyga (suomių kalba)

Projektas ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

Marijampolės profesinio rengimo centras 2019 – 2020 mokslo metais dalyvauja projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (toliau – MEPA). Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje ir suteikti moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją, Europos Sąjungą ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.
Už projekto įgyvendinimą centre atsako vyresnieji ambasadoriai – mokytojai ir jaunesnieji ambasadoriai aktyvūs moksleiviai, kurie organizuoja renginius, veda pamokas ir atlieka kitus darbus, susijusius su projektu.
Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios mokyklos įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiamos į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje bei varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

  • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre.
  • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje.
 
Ar žalingi įpročiai tavo draugai?

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. įgyvendino Vilkaviškio savivaldybės finansuojamą prevencinį projektą „Ar žalingi įpročiai  tavo draugai?”.
Projekto tikslas: organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti veiksmingas žalingų įpročių prevencijos priemones, kurios formuotų mokinių psichologinę – socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, kurti, sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius.
Projekto metu buvo paruošta informacinė  medžiaga tėvams/globėjams apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, atliktas tyrimas „Rūkymo paplitimas skyriuje”, buvo įruoštas stendas „Žalingiems įpročiams mokykloje – NE”, vyko renginiai „Šiaurietiškas ėjimas“, bendras renginys su Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos kinologais, Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti skirtas renginys „Cigaretėms – NE. Obuolys vietoj cigaretės“, protų mūšis – viktorina „AIDS – geriau žinoti“, viktorina „Laimingi žmonės nerūko“, paskaitos ir kt.
Projekto metu buvo ugdoma sveika gyvensena, mokiniai skatinami fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį, buvo formuojamos nuostatos ir vertybės, kurios stiprina mokinių ryžtą sveikai gyventi.

 
ATVIROJI JAUNIMO ERDVĖ

Siekiant pagerinti aplinką jaunimui Marijampolės profesinio rengimo centre įkurta atviroji jaunimo erdvė. Marijampolės profesinio rengimo centro atvirosios jaunimo erdvės tikslas – teikti socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą jaunimui ir tuo pačiu įtraukti niekur nesimokantį, nedirbantį, nemotyvuotą jaunimą į atvirosios jaunimo erdvės veiklos organizatorių veiklas, ugdyti jų socialinius įgūdžius ir saviraišką. Ši erdvė atkreips dėmesį į esmines jaunuolių problemas, tokias kaip alkoholizmas, rūkymas, užimtumo stoka, ir, žinoma, leis ugdyti socialinius įgūdžius, neformalių užsiėmimų būdu šviesti ir mokyti atvirojoje jaunimo erdvėje besilankantį jaunimą.
Šio projekto dėka, buvo įsigytas žaidimas „Stalo futbolas“ aktyviam sportiniam užsiėmimui. Tai skatina ir ugdo aktyvesnį komandinį darbą ir bendravimą jaunimo tarpe. Pastoviems erdvės lankytojams reikėjo sukurti neformalią ugdančią aplinką bendravimui bei pedagoginėms, socialinėms ir psichologinėms specialistų konsultacijoms. Įrengtas informacinis kampelis, kuriame patalpinta visa aktuali informacija, knygos ir kiti spaudos darbai. Taip pat siekiant, kad skaitymas, konsultacijos, pasišnekučiavimas su bendraminčiais būtų malonesnis ir patogesnis įsigyti 4 sėdmaišiai. Ši erdvė aktyviai naudojama įvairiems meniniams, sportiniams užsiėmimams bei mokymams, kurie tampa terapija negatyvios gyvenimo patirties turintiems jaunuoliams.
Projekto rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.
Projektui buvo skirta 500 eur.
Projektas įgyvendintas  2019 m. gruodžio mėnesį.

 
„Lauko sporto aikštelės tvarkymas ir atnaujinimas“

Marijampolės profesinio rengimo centro sporto klubas „Viktorija“ pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” nuo 2019 09 01 iki 2019 12 20 įgyvendino projektą „Lauko sporto aikštelės tvarkymas ir atnaujinimas“. Projekto tikslas – skatinti bendruomenės sveikatingumą atnaujinant lauko treniruoklių aikštelę. Atnaujintoje treniruoklių aikštelėje sukurta aktyvios fizinės veiklos vieta visiems Marijampolės miesto, o ypač Degučių seniūnijos Parko gatvės gyventojams bei besimokantiems aplinkinėse ugdymo įstaigose, sportuoti, pagerinti sveikos gyvensenos įgūdžius, didinti jaunimo užimtumą ir aktyviai leisti laisvalaikį.
Projekto trukmė –  2019-09-01 – 2019-12-20
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto vertė -6133 eur.

 
/*54745756836*/