Kognityvinės elgesio korekcijos EQUIP programos įgyvendinimas

Ribų nustatymas neturi nieko bendra su draudimais ir bausmėmis. Ribos ne viešpatauja – jos nukreipia, veda, padeda ir skatina. O draudimai ir bausmės, priešingai – palaužia valią ir rodo galią.

                      Kad mokiniai mus suprastų ir paklustų, turime jiems aiškiai įvardinti, kokio elgesio iš jų mes tikimės. Nors ir labai norėtume, kad mokiniai vien iš griežto žvilgsnio suprastų, kad metas baigti juokauti, deja, jie tikriausiai dar nemoka skaityti minčių ir elgsis toliau taip, kaip jiems atrodo geriausia. Suaugusiems dažnai sunku įsivaizduoti, kiek daug yra „savaime suprantamų“ dalykų, apie kuriuos mokiniai dar nieko nenutuokia! Taigi, svarbiausia suteikti šansą elgtis tinkamai, įvardinant tiksliai, ko iš jų norime.

                      Jei vis tik susiduriame su pavojingu, nepagarbiu ar kitaip netinkamu elgesiu, turime iš anksto įspėti, kokios bus jo pasekmės. Mokiniams pamokose turi būt nubrėžiamos aiškios jų elgesio ribos.

Ribos yra būtinos:

  • Be ribų neįmanoma išugdyti savarankiškumo, darnios asmenybės, kuri suvoktų savo vertę, turėtų emocinį ir socialinį bendrystės pojūtį. Ribos yra pamato, ant kurio statomi tėvų ir vaikų santykiai, dalis.
  • Ir vis dėlto, ribų nustatymas neturi nieko bendra su draudimais ir bausmėmis. Ribos ne viešpatauja – jos nukreipia, veda, padeda ir skatina, o draudimai ir bausmės, priešingai – palaužia valią ir rodo galią. Nors draudimų ir bausmių dažniausiai nepaisoma, nes jais grasinama susijaudinus ar įniršus, šie būdai vis tiek slogiai veikia ugdymą ir  žlugdo vaiką.
  • Ribos apibrėžia artumą ir atstumą, pasitenkinimą tuo, kas pasiekta,  ir pasitikėjimą savimi išbandant tai, kas nauja, atsiribojimą nuo įprastų dalykų ir naujovių troškimą, kitus iššūkius ir naują patirtį.

            Reaguodamos į mokiniams šiuo metu ypač būdingus elgesio sutrikimus, ribų neturėjimą ir savęs nepažinimą, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarybos specialistės bei Marijampolės PRC socialinės pedagogės susitelkė bendram darbui. Centre pradėta įgyvendinti kognityvinės elgesio korekcijos EQUIP programa.

            EQUIP programos tikslas – mokyti jaunuolius mąstyti ir elgtis atsakingai, prisiimti asmeninę atsakomybę už savo elgesį, motyvuoti ir įgalinti juos teikti pagalbą vienas kitam, taikant savitarpio pagalbos metodus. Programa ilgalaikė, bus vykdoma 6 savaites. Programos pabaigoje tikimės, jog jaunuoliai gebės geriau valdyti savo pyktį ir koreguoti mąstymo klaidas, gerės socialiniai įgūdžiai ir mokiniai išmoks priimti socialiai atsakingus sprendimus, nekenkiančius nei jiems patiems, nei aplinkiniams.

Socialinės pedagogės – Edita Rakauskienė,  Jolita Petruškevičienė