Pataisos namų kontaktai

Pavardė, vardas

pareigybė / kvalifikacinė kategorijaEl.paštas

Derenčienė Dovilė

Civilinės saugos profesijos mokytoja

dovile.derenciene@mprc.lt

Jančiauskienė Rima

Geografijos mokytoja metodininkė

rima.janciauskiene@mprc.lt

Juodišius Jonas

Kėlimo mašinų ir įrengimų vyresnysis profesijos mokytojas

jonas.juodisius@mprc.lt

Juškevičius Alfonsas

Staliaus darbų profesijos mokytojas - metodininkas

alfonsas.juskevicius@mprc.lt

Kačinskienė Kristina

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

kristina.kucinskiene@mprc.lt

Koncevičienė Romutė

Biologijos mokytoja - metodininkė

romute.konceviciene@mprc.lt

Košubienė Eglė

Chemijos vyresnioji mokytoja

egle.kosubiene@mprc.lt

Labačiauskas Jonas

Statybos darbų vyresnysis profesijos mokytojas

jonas.labaciauskas@mprc.lt

Labačiauskas Mindaugas

Statybos darbų vyresnysis profesijos mokytojas

mindaugas.labaciauskas@mprc.lt

Malinauskienė Daiva

Etikos vyresnioji mokytoja

daiva.malinauskiene@mprc.lt

Masaitis Vidas

Suvirinimo vyresnysis profesijos mokytojas

vidas.masaitis@mprc.lt

Mikalauskas Kostas

Metalo apdirbimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytojas

kostas.mikalauskas@mprc.lt

Okleiteris Artūras

Siuvimo technologijų profesijos mokytojas

arturas.okleiteris@mprc.lt

Paškonis Petras

Metalo apdirbimo ir suvirinimo profesijos mokytojas

petras.paskonis@mprc.lt

Pudinskas Alius

Metalo apdirbimo ir suvirinimo pagrindų vyresnysis profesijos mokytojas

alius.pudinskas@mprc.lt

Puodžiūnienė Loreta

Dailės vyresnioji mokytoja

loreta.puodziuniene@mprc.lt

Rimkus Vytenis

Metalo apdirbimo vyresnysis profesijos mokytojas

vytenis.rimkus@mprc.lt

Rimkuvienė Sidona

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

sidona.rimkuviene@mprc.lt

Rinkevičius Edgaras

Statybos ir apdailos darbų profesijos mokytojas

edgaras.rinkevicius@mprc.lt

Vosylienė Agnė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

agne.jocioniene@mprc.lt

Šeškevičienė Rimantė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

rimante.seskeviciene@mprc.lt