Pataisos namų kontaktai

Pavardė, vardas

pareigybė / kvalifikacinė kategorija

El.paštas

Artūras Okleiteris

Siuvimo technologijų profesijos mokytojas

arturas.okleiteris@mprc.lt

Alius Pudinskas

Metalo apdirbimo ir suvirinimo pagrindų vyresnysis profesijos mokytojas

alius.pudinskas@mprc.lt

Jonas Labačiauskas

Statybos darbų vyresnysis profesijos mokytojas

jonas.labaciauskas@mprc.lt

Remigijus Sakauskas

Metalo apdirbimo profesijos mokytojas

remigijus.sakauskas@mprc.lt

Zenius Patamsa

Statybos darbų technologijų profesijos mokytojas

zenius.patamsa@mprc.lt

Mindaugas Labačiauskas

Statybos darbų vyresnysis profesijos mokytojas

mindaugas.labaciauskas@mprc.lt

Janina Busilienė

Siuvimo technologijų vyresnysis profesijos mokytojas

janina.busiliene@mprc.lt

Jonas Juodišius

Kėlimo mašinų ir įrengimų vyresnysis profesijos mokytojas

jonas.juodisius@mprc.lt

Dovilė Derenčienė

Civilinės saugos profesijos mokytoja

dovile.derenciene@mprc.lt

Vidas Masaitis

Suvirinimo vyresnysis profesijos mokytojas

vidas.masaitis@mprc.lt

Alfonsas Juškevičius

Staliaus darbų profesijos mokytojas - metodininkas

alfonsas.juskevicius@mprc.lt

Edgaras Rinkevičius

Statybos ir apdailos darbų profesijos mokytojas

edgaras.rinkevicius@mprc.lt

Rima Jančiauskienė

Geografijos mokytoja metodininkė

rima.janciauskiene@mprc.lt

Kristina Kačinskienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

kristina.kucinskiene@mprc.lt

Romutė Koncevičienė

Biologijos mokytoja - metodininkė

romute.konceviciene@mprc.lt

Audra Bernotaitienė

Rusų kalbos mokytoja

audra.bernotaitiene@mprc.lt

Jolanta Matulytė

Istorijos vyresnioji mokytoja

jolanta.matulyte@mprc.lt

Sidona Rimkuvienė

Informcinių technologijų mokytoja metodininkė

sidona.rimkuviene@mprc.lt

Rimantė Šeškevičienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

rimante.seskeviciene@mprc.lt

Eglė Košubienė

Chemijos vyresnioji mokytoja

egle.kosubiene@mprc.lt

Violeta Jočionienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

violeta.jocioniene@mprc.lt

Regimantas Kavaliauskas

Fizikos nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytojas

regimantas.kavaliauskas@mprc.lt

Agnė Vosylienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

agne.jocioniene@mprc.lt

Daiva Malinauskienė

Etikos vyresnioji mokytoja

daiva.malinauskiene@mprc.lt

Loreta Puodžiūnienė

Dailės vyresnioji mokytoja

loreta.puodziuniene@mprc.lt

Kostas Mikalauskas

Metalo apdirbimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytojas

kostas.mikalauskas@mprc.lt

Petras Paškonis

Metalo apdirbimo ir suvirinimo profesijos mokytojas

petras.paskonis@mprc.lt

Vytenis Rimkus

Metalo apdirbimo vyresnysis profesijos mokytojas

vytenis.rimkus@mprc.lt