Kudirkos Naumieščio skyriaus kontaktai

Pavardė, vardas

Mokymo programa

El.paštas

Alkevičienė Ingrida

Socialinio darbo organizavimo profesijos mokytoja

ingrida.alkeviciene@mprc.lt

Andriukaitienė Meilutė

Biologijos, dailės mokytoja metodininkė

meilute.andriukaitiene@mprc.lt

Arminienė Ingrida

Informacinių technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytoja

ingrida.arminiene@mprc.lt

Bacevičius Saulius

Medžio darbų technologijų vyresnysis profesijos mokytojas

saulius.bacevicius@mprc.lt

Belevičienė Rūta

Slaugos ir sveikatos priežiūros profesijos mokytoja

ruta.beleviciene@mprc.lt

Belevičius Edvardas

KET vyresnysis profesijos mokytojas

edvardas.belevicius@mprc.lt

Blekaitienė Rasa

Ekonomikos ir verslo pagrindų vyresnioji profesijos mokytoja

rasa.blekaitiene@mprc.lt

Budrienė Ona

Socialinio darbo organizavimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

ona.budriene@mprc.lt

Butkė Jolita

Maisto ruošimo technologijos nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

jolita.butke@mprc.lt

Jakaitienė Romualda

Maisto ruošimo ir lankytojų aptanavimo vyresnioji profesijos mokytoja

romualda.jakaitiene@mprc.lt

Jakaitis Vitas

Maisto ruošimo technologijų vyresnysis profesijos mokytojas

vitas.jakaitis@mprc.lt

Jankauskaitė Nerija

Rusų kalbos mokytoja

nerija.jankauskaite@mprc.lt

Jonikaitis Arūnas

Metalo apdirbimo technologijų (suvirinimas, plytelių klijavimas) profesijos mokytojas

arunas.jonikaitis@mprc.lt

Jurgilas Vidmantas

Darbų saugos profesijos mokytojas

vidmantas.jurgilas@mprc.lt

Jurgilienė Irena

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

irena.jurgiliene@mprc.lt

Jurgilienė Marija

Civilinės saugos vyresnioji profesijos mokytoja

marija.jurgiliene@mprc.lt

Kaminickienė Edita

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja

edita.kaminickiene@mprc.lt

Kaminskienė Milda

Prekybos pagrindų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

milda.kaminskiene@mprc.lt

Karpavičienė Evelina

Geografijos mokytoja metodininkė

evelina.karpaviciene@mprc.lt

Kriukas Zenonas

Metalų tchnologijų vyresnysis profesijos mokytojas, fizikos mokytojas

zenonas.kriukas@mprc.lt

Kučiauskas Valius

Statybos darbų vyresnysis profesijos mokytojas

valius.kuciauskas@mprc.lt

Legotienė Edita

Muzikos mokytoja metodininkė

edita.legotiene@mprc.lt

Merčaitienė Rita

Chemijos mokytoja

rita.mercaitiene@mprc.lt

Plaušinaitienė Palmira

Finansų valdymo ir apskaitos profesijos mokytoja  

palmira.plausinaitiene@mprc.lt

Podolskienė Rima

Slaugos ir sveikatos priežiūros nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

rima.podolskiene@mprc.lt

Rastupkevičienė Alma 

Lankytojų aptarnavimo vyresnioji profesijos mokytoja 

alma.rastupkeviciene@mprc.lt

Ruočkus Gediminas

Istorijos vyresnysis mokytojas

gediminas.ruockus@mprc.lt

Sederevičiūti Ilona

Ūkinių gyvūnų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytojas

ilona.sedereviciute@mprc.lt

Smirnovas Vytautas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

vytautas.smirnovas@mprc.lt

Stankevičienė Danguolė

Socialinio darbo organizavimo vyresnioji profesijos mokytoja

danguole.stankeviciene@mprc.lt

Stasiulaitienė Andra

Socialinio darbo organizavimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

andra.stasiulaitiene@mprc.lt

Tarnauskas Juozas

Žemės ūkio mechanizacijos profesijos mokytojas 

juozas.tarnauskas@mprc.lt

Venys Vytautas

Žemės ūkio mechanizacijos, kalvystės profesijos mokytojas

vytautas.venys@mprc.lt

Vikšraitienė Danutė

Neformalaus švietimo grupės vadovė, profesijos mokytoja 

danute.viksraitiene@mprc.lt

Vitkovskis Romualdas

Katalikų tikybos mokytojas

romualdas.vitkovskis@mprc.lt

Administracijos kontaktai: