Marijampolės PRC direktoriaus Gražvydo Juodišiaus sveikinimas