Metodinės grupės

Metodinės veiklos tikslas

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

 

Uždaviniai

Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

 

Metodinės grupės

Gimnazijos skyriuje – bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė;
Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose – profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;
Kudirkos Naumiesčio skyriuje – bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;
Vilkaviškio skyriuje – bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė.