Metodinė taryba

Metodinės veiklos tikslas

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, inovacijų įgyvendinimo, gerosios patirties sklaidos, kvalifikacinių įgūdžių tobulinimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo

Metodinės veiklos uždaviniai:

  • skleisti švietimo/pedagogikos ir metodines naujoves bei pedagoginę patirtį;
  • plėtoti mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, siekiant ugdymo(si) kokybės;
  • tobulinti kompetencijas, kelti  kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi.
Marijampolės PRC metodinė veikla organizuojama pagal modelį:
Marijampolės PRC metodinė taryba ir mokytojų metodinės grupės.
Mokytojų metodinės grupės:
  • Statybos ir mechanikos skyriaus
  • Paslaugų skyriaus
  • Gimnazijos skyriaus
  • Kudirkos Naumiesčio skyriaus
  • Pataisos namų skyriaus
  • Vilkaviškio skyriaus
Dokumentai