I-IV gimnazijos klasių moduliai

Informacija apie profesinio mokymo programų modulius

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinius pasirinkti profesinio mokymo programų modulius ir taip derinti mokymąsi dvejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir Marijampolės profesinio rengimo centre. Mokiniai gali rinktis 5 arba 10 mokymosi kreditų apimties modulį vieneriems arba dvejiems mokymosi metams. Bendrojo lavinimo dalykus mokiniai ir toliau mokytųsi savo mokykloje, tačiau vietoje technologijų ar menų pamokų lankytų pasirinkto profesinio mokymo modulio pamokas Marijampolės profesinio rengimo centre.

Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulį, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti mokamos stipendijos ir teikiama kita materialinė parama. Mokinys, baigęs modulį, gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos leidžia užsiimti atitinkama darbine veikla, o įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, jos yra įskaitomos, todėl mokiniui sutrumpėja mokymosi laikas.

Priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje