Profesijos mokytojų darbo stebėjimo vizitas Prancūzijoje

2023 m. kovo 20-27 dienomis Marijampolės PRC Statybos ir mechanikos skyriaus transporto priemonių remontininko profesijos mokytojai: Ugnius Alaunis, Saulius Barkauskas, Vytautas Jančiukynas ir Edvinas Černauskas vyko į darbo stebėjimo vizitą Paryžiuje (Prancūzija).

Darbo stebėjimo vizito priimančioji organizacija – Eurl Aristote. Pirmoji vizito diena prasidėjo dalyvavimu seminare „Prancūzijos švietimo sistema ir pameistrystė automechanikos srityje“, kurį vedė Paryžiaus Sorbonos universiteto lektorė Dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė. Sužinojome, kaip vykdomas profesinis mokymas pameistrystės forma, kaip plėtojamas bendradarbiavimas su įmonėmis, kokie pameistrystės ir profesinio mokymo licėjų skirtumai, pameistrystės privalumai, apmokėjimas ir lengvatos darbdaviams. Dalinomės patirtimi apie pameistrystės organizavimą ir vykdymą Lietuvoje.

Kitomis vizito dienomis lankėmės automechanikos Camille Jenatzy profesiniame licėjuje, kuriame dalinomės patirtimi apie modulinio mokymo specifiką mokyklose. Nustebino, kad vienam mokytojui tenka ne daugiau nė 6 mokiniai. Mokinių praktinė bazė itin gera – praktinio mokymo klasėje daug technikos, įvairių automobilių. Licėjuose, kaip ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, dažnai mokytojais tampa buvę mokiniai.

Vykome į prabangių automobilių kėbulų remonto autoservisą, kuriame stebėjome, kaip atlieka praktiką pameistriai iš Camille Jenatzy licėjaus. Lankėmės maisto ruošimo ir viešbučių pameistrystės centre bei profesiniame licėjuje Lycee Henri Bergson ir autistų profesinio mokymo organizacijoje „Turbulences”. Susipažinome ir diskutavome apie socialiai pažeidžiamų grupių narių įtraukimą į neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir užimtumo skatinimą Prancūzijoje. Domėjomės apie patyčių prevencijos įrankius švietimo sistemoje.

Laisvu laiku aplankėme žymias Paryžiaus vietas: Eifelio bokštą, Triumfo arką, Eliziejaus laukus, Versalio rūmus ir kitas lankytinas vietas. Grožėjomės įspūdinga Paryžiaus architektūra.

Vizito metu įgijome ne tik profesinių praktinių žinių, naujos kultūrinės patirties, bet ir užmezgėme naujų bendradarbiavimo ryšių aplankytose Paryžiaus mokymo įstaigose ir įmonėse. Taip pat užmezgėme kolegiškus ryšius su mokytojais iš Kėdainių ir Kauno profesinių mokymo įstaigų, kurie tuo pačiu metu stažavosi Prancūzijoje.

Profesijos mokytojai Ugnius Alaunis, Saulius Barkauskas, Edvinas Černauskas, Vytautas Jančiukynas

 

,,Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektas

 

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija