Profesijos mokytojų patirtis Kipre

Finansuojama Europos Sąsjungos

Profesijos mokytojų patirtis Kipre

2023 m. birželio 5  –  12 d. į darbo stebėjimo vizitą Kipre, Pafoso mieste, vyko mokytojos Vilma Riškevičienė ir Daiva Kalvaitienė, dirbančios su kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesiją pasirinkusiais mokiniais.  

Darbo stebėjimo vizito metu lankėmės Pafoso gimnazijoje bei profesinio mokymo centre, kur susipažinome su švietimo sistema, mokymo(si) specifika, turima mokymo baze bei įstaigose dirbančiu kolektyvu. Pristatėme savo mokymo įstaigą, dalinomės spedagogine patirtimi bei diskutavome apie kylančias problemas ir sunkumus švietimo srityje.

Vizito metu teko stebėti ir mūsų mokinių grupės, kurie jau visą savaitę čia mokėsi grafinio dizaino subtilybių, ir kartu perimti mokytojo patirtį. Praktiškai išmėginsime mokytojo pasirinktą aiškinimo – demonstravimo bei užduoties algoritmo pakartojimo metodą, aktyviai įtraukiant mokinius į procesą.

Aktyviai praleidome ir laisvą laiką, aplankydami Pafoso fortą, UNESCO pasaulio paveldui priklausantį objektą – Karalių kapus, kuriuose karalių nelaidojo, o amžino poilsio atguldavo Pafoso turtuoliai. Lankėmės senoviniame mieste–valstybėje Kurione, pasivaikščiojome miesto griuvėsiais, apžiūrėjome išlikusias antikines mozaikas, romėnų pirtis, teatrą, aplankėme miškų ir Kuriono miesto globėjo, Apolono šventyklą, Limasolio uostą.

Patyrėme daug įspūdžių ir pasisėmėme žinių, kurias pritaikysime savo darbe ir pasidalinsime su kolegomis.

Profesijos mokytojos V. Riškevičienė ir D. Kalvaitienė

,,Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektas

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija