Profesijos

Profesijos po 8 klasių

Kartu su pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programa

Profesijos

Asmenims, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių

Profesijos po 10 klasių

Kartu su vidurinio
ugdymo programa

Profesijos po 10 klasių

Asmenims, siekiantiems įgyti
pirmąją kvalifikaciją

Profesijos po 10 klasių

Asmenims, turintiems
kvalifikaciją

Profesijos po 12 klasių

Asmenims, siekiantiems įgyti
pirmąją kvalifikaciją

Profesijos po 12 klasių

Asmenims, turintiems
kvalifikaciją

Profesinio mokymo programos

Asmenims, siekiantiems įgyti kvalifikaciją
per Užimtumo tarnybą

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!