PRIĖMIMAS Į SUAUGUSIŲJŲ KLASES

Mokiniai formaliajam ugdymui priimami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas“ tvarka.
Į centrą priimami asmenys nuo 18 metų amžiaus.
Išimties tvarka į centrą priimami mokytis 16-18 metų nepilnose šeimose gyvenantys ir dirbantys jaunuoliai, nėščios ar vaikus auginančios nepilnametės.
Atvykstantys nauji mokiniai privalo pristatyti šiuos dokumentus:
  • prašymą
  • išeito mokslo pažymėjimą,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Užsienyje mokęsis mokinys mokosi pagal  pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą ir priimamas bendra tvarka.
Mokytis priimami asmenys, baigę 8, 9 klases arba turintys pagrindinio išsilavinimo arba nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą.
Jei kyla klausimų dėl priėmimo į Marijampolės PRC, kviečiame juos užduoti nemokamu konsultaciniu numeriu (8 630) 23333
/*54745756836*/