,,Raktas į sėkmingą mokymą(si)“, skirti profesijos ir bendrojo ugdymo mokytojams

Marijampolės profesinio rengimo centre spalio ir lapkričio mėnesiais vyko mokymai – ,,Raktas į sėkmingą mokymą(si)“, skirti profesijos ir bendrojo ugdymo mokytojams. Mokymus organizavo ir vedė lyderystę bendruomenėje pademonstravusios Gimnazijos skyriaus mokytojos- anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolita Vičkačkienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos išorės vertintoja Jurgita Schroeder. Mokymų programos tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas, organizuojant sėkmingą mokymo(si) procesą, ugdant skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinius. Dviejų modulių programoje buvo analizuojamos aktualios ugdymo(si) problemos: Kas yra pozityvi mokytojo lyderystė? Kaip planuoti ir  organizuoti sėkmingą pamoką? Kaip skatinti mokinių mokymosi motyvaciją? Kaip pažadinti mokinio smalsumą? Kaip vertinti mokinių pasiekimus? Kokia įsivertinimo reikšmė pamokoje? Kaip refleksijai ir  įsivertinimui veiksmingai  panaudoti IT? Mokytojai ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir  dalyvavo praktinėse veiklose, išbandė IT programėlių galimybes, buvo aktyvūs diskusijose. Pradedantieji mokytojai kėlė opius klausimus, su kuriais susiduria dirbdami su mokiniais, todėl buvo analizuojamos įvairios sudėtingos  mokinių elgesio ir mokymosi  situacijos, ieškoma sprendimų, kurie kurtų palankią ir paveikią mokymosi aplinką. Daugelis teorinių dalykų mokymuose buvo tiesiogiai susieta su centro ugdymo procese iškylančiomis situacijomis ir aktualijomis, nes mokymų lektorės galėjo remtis  ilgamete darbo patirtimi profesinio rengimo sistemoje. 

Mokymuose akcentuota mintis, kad kiekvienas mokytojas turi nuolat tobulinti savo kompetencijas, o  atrasti ,,raktą“ į sėkmingą pamoką gali padėti ne tik  žinios ir patirtis, bet ir pozityvi  mokytojo lyderystė. 

Galerija