Dokumentai

STOJANTIEJI, ATVYKDAMI PASIRAŠYTI SUTARTIS, KONSULTANTAMS PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS
Stojantieji į pagrindinio ugdymo programos II dalį (I, II gimnazijos klasės)
·   Mokymosi pasiekimų pažymėjimas/pažyma (originalas);
·   Vaiko sveikatos pažymėjimas 027-1/a forma;
·   Pasas, asmens tapatybės kortelė  arba gimimo liudijimas;
·   Dvi fotonuotraukos (3×4 cm);
·   Užsieniečiams – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
Baigusiems pagrindinio ugdymo programą
·   Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
·   Vaiko sveikatos pažymėjimas 027-1/a forma;
·   Sveikatos pažyma 086/a forma (su įrašytomis trimis pageidaujamomis Centre mokytis specialybėmis);
·   Pasas, asmens tapatybės kortelė arba gimimo liudijimas;
·   Dvi fotonuotraukos (3×4 cm);
·   Užsieniečiams– dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
·   Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikti tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją;
·   Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikti mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės  ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
Baigusiems vidurinio ugdymo programą
·   Brandos atestatas
·   Sveikatos pažyma 047/a forma (su įrašytomis trimis pageidaujamomis Centre mokytis specialybėmis);
·   Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
·   Dvi fotonuotraukos (3×4 cm);
·   Įgytą kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas (asmenims, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
·   Užsieniečiams – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
·   Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikti tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.
Į Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo tęstinio mokymo programą
.   Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas arba Brandos atestatas;
.   Įgytą kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas;
.   Sveikatos pažyma 047/a;
.   Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 083-1/a forma;
.   Vairuotojo pažymėjimas (turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų mažiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę);
·   Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
·   Trys fotonuotraukos (3×4 cm) (C, CE, 95 kodas).
Į Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo programą
.   Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas arba Brandos atestatas;
.   Sveikatos pažyma 047/a;
.   Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 083-1/a forma;
.   Vairuotojo pažymėjimas (turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų mažiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę);
·   Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
·   Trys fotonuotraukos (3×4 cm) (C, CE, 95 kodas).
/*54745756836*/