Sėkmingo mokymosi ir žalingų įpročių mažinimo paskaitų ciklas

Sėkmingas ir efektyvus mokymas(is), žalingų įpročių neturėjimas yra vienas iš svarbiausių jauno žmogaus fizinio ir emocinio brandumo garantų. O tai įmanoma tik pozityviai  bendraujant ir bendradarbiaujant tiek tarp grupės narių, tiek tarp mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų ir kitų bendruomenės narių. O ką tik susiformavusi grupė dar nėra pasirengusi efektyviam darbui. Bendradarbiavimo atmosferos sukūrimas jau pačioje pradžioje įgalina besimokančiuosius lengviau užmegzti ryšius, įsitraukti emociškai bei lengviau priimti informaciją.  

Šiomis dienomis daugumai ugdymo įstaigų didelį susirūpinimą kelia  vis dažnėjantys stipraus apsinuodijimo atvejai tarp mokyklinio amžiaus vaikų ir tai, kad juodojoje rinkoje vaikams nesunku įsigyti neaiškios kilmės ir poveikio sveikatai skysčių, kuriose galimai gali būti ir narkotinių medžiagų. Apie tabako ir tabako gaminių sukeliamą žalą girdime nuolatos, tačiau visame pasaulyje rūkymas yra vienas populiariausių žalingų įpročių. 

Reaguodamos ir norėdamos efektyvaus, sėkmingo mokymosi ir žalingų įpročių mažinimo tarp MPR Centro mokinių švietimo pagalbos specialistės Edita Rakauskienė ir Ingrida Kromelienė parengė paskaitų ciklą apie el. cigarečių žalą bei sėkmingą ir efektyvų bendravimą klasėje, siekiant efektyvesnės prevencinės naudos MPR Centro mokinių tarpe, bei produktyvaus ir našaus darbo pamokose. Paskaitos vyksta spalio, lapkričio mėn.  

Galerija