Projektų naujienos

Sklaidos renginyje aptarti projekto rezultatai

Marijampolės PRC kartu su partneriais iš kitų šalių sėkmingai įgyvendino 2 metų „Erasmus+“ programos mobilumo projektą „Atrask save Europoje“. Projekto tikslas – patobulinti mokinių, mokytojų ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projekto rezultatas – 40 mokinių ir 16 profesijos mokytojų bei personalo darbuotojų, įgiję savo profesinėje srityje naujų žinių ir įgūdžių, pasidalinantys savo patirtimi su centro bendruomene ir socialiniais partneriais, potencialiais darbdaviais baigiamuosiuose sklaidos renginiuose.

2022 m. gruodžio 1d. įvyko baigiamasis projekto sklaidos renginys, kurio metu savo patirtis darbo stebėjimo vizituose pristatė vienuolika apdailininko, kirpėjo, floristo, virėjo, automobilių mechaniko profesijų mokytojai ir šeši personalo darbuotojai. Renginyje dalyvavo bendruomenės nariai, kiti projekto dalyviai, socialiniai partneriai ir darbdaviai.

Renginio dalyvius pasveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė, linkėdama mokytis visada, visur ir iš visko. Sveikinimo žodį tarė Rita Mockuvienė, Marijampolės jaunimo užimtumo skyriaus vedėja, verslo įmonės UAB ,,Kajetonas“ direktorius Ugnius Alaunis ir Trečiojo amžiaus universiteto atstovė, projektų koordinatorė Lilija Zableckienė. Vystymo skyriaus vedėja Monika Lunskutė pristatė ir aptarė projekto tikslus, iššūkius ir pasiektus rezultatus. Projektas sėkmingai įgyvendintas, iššūkiai – įveikti, ir visi numatyti tikslai bei rezultatai – pasiekti.

Dalyviai savo pristatymuose parodė, papasakojo, ieškojo ir atrado skirtumų ir panašumo visose mobilumo šalių (Suomija, Ispanija, Italija, Vokietija, Nyderlandai) švietimo sistemose ir profesinėse srityse. Vieni dalyviai pasidžiaugė, jog turima mokymo bazė, technologinė įranga, šiek tiek geresnė čia, kiti – pamatė ir stebėjosi ugdymo proceso kokybe, laisvumu, turima mokymo(si) baze, glaudžiu bendradarbiavimu su verslo įmonėmis ir pameistrystės bei savanorystės integravimu profesiniame mokyme. Skirtingos šalys – skirtinga patirtis, tačiau įnešanti įvairios tarptautiškos patirties ne tik dalyviams, bet ir bendruomenės nariams, įvairioms visuomenės grupėms. Kaip teigė Rita Mockuvienė – ,,reikia ne tik kaupti patirtis sau, bet ir pasidalinti“.

Daugiau dalyvių grįžtamojo ryšio galite rasti www.mprc.lt skiltyje ,,Projektų naujienos“.

Projektų vadovė Kamilė Koncevičiūtė

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija

Daugiau projektų naujienų