Smurtui STOP

Pranešti apie patyčias (mokiniams)
Pranešti apie smurtą/mobingą (darbuotojams)