Stažuotė Ispanijoje – pažintis su tvarumo iniciatyvomis

Finansuojama Europos Sąsjungos

2023 m. rugpjūčio 22-27 dienomis du administracijos darbuotojai ir šeši profesijos mokytojai stažavosi Maljorkos saloje, priimančioje organizacijoje Mallorcaworks SL. Stažuotės tikslas buvo susipažinti su tvarumo koncepcijos, kurios pagrindą sudaro ekologiškai ir ekonomiškai optimalių procesų kūrimas bei vystymas, taikymu žemės ūkyje, paslaugų sektoriuje bei integravimu į profesinį mokymą.

Darbo stebėjimo įmonėse metu susipažinome su Ispanijos švietimo sistema, profesinio mokymo strategija, pameistrystės taikymu įmonėse ir įstaigose. Vizitų į įmones metu įgijome žinių apie tvarią augalininkystę, diskutavome kaip tvaraus vystymosi strategijomis galima pasiekti geresnės žmonių gyvenimo kokybės ateityje. Pamatėme kaip taikomas žaliavų antrinis ar daugkartinis panaudojimas. Susipažinome su naudingomis ir gamtą tausojančiomis technikomis, kurias pritaikysim dirbant su floristo, apdailininko, transporto priemonių remontininko, žemės ūkio darbuotojo programų mokiniais. Įgijome žinių kaip spręsti iššūkius su kuriais susiduria augalų augintojai esant karštam klimatui. Tvarumo koncepcija ypač aktuali “Green garden” viešbučių tinklui, kurie pristatymo metu supažindino su savo aplinką tausojančiais veiklos principais. Užmezgėme naudingus partnerystės ryšius lankytose institucijose, plėtojome tarptautinio bendradarbiavimo ir projektinės veiklos galimybes. 

Stažuotės metu gilinome komunikacines, socialines, darbo komandoje, laiko planavimo kompetencijas, susipažinome su salos geografija, istorija, kraštovaizdžiu bei vietiniais žmonėmis.  Bendraudami su užsienio partneriais tobulinome gebėjimą reikšti mintis anglų kalba. Dar kartą pasitvirtinome, kad sėkmingai eiti tvarumo keliu reikia dar daug žinių, išmanymo, kūrybingumo, sumanumo ir mokymų per pažintines veiklas.

Projekto dalyviai Roma Šimukauskienė, Giedrė Abraitienė, Lina Bankauskaitė-Šleinotienė, Lolita Paliulienė, Mykolas Kančys, Vaidas Kalvaitis, Remigijus Kuncaitis ir Edgaras Rinkevičius

,,Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektas

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija