Švietimo pagalbos specialisčių patirtis stažuotėje Prancūzijoje

Finansuojama Europos Sąsjungos

Švietimo pagalbos specialisčių patirtis stažuotėje Prancūzijoje

2023m.  birželio 11-16 d. Marijampolės profesinio rengimo centro švietimo pagalbos specialistės Edita Macijauskienė, Ingrida Kromelienė, Jolita Petruškevičienė ir Danguolė Stankevičienė buvo išvykę į darbo stebėjimo vizitą Paryžiuje.

Vizito metu lankėmės ir stebėjimo veiklą mokyklose Emile Zola, Jean – Charcot ir Chapiteaux Turbulents įstaigoje.

Emile Zola mokykloje praktikuojama institucinė pedagogika. Tad itin pagilinome žinias ir taikomas metodikas šioje mokykloje. Jos pagrindas yra mokyklos ir klasės įstatymai, kiekvienas rytas pradedamas klausimu „Kas naujo?“, veikia klasių tarybos, organizuojami turgeliai, ugdymo pasiekimai vertinami pagal karate diržų sistemą. Šioje mokykloje mokytojai visiškai nenaudoja vadovėlių. Taip pat kiekviena veikla turi lygius nuo lengviausio iki sunkiausio, mokinys gali rinktis, kokio lygio užduotį nori atlikti. Teisingai atlikęs to lygio užduotį, pasirenka sunkesnę. Tokiu būdu vyksta ugdymo(si) diferencijavimas. Mokytojas tik vieną kartą pasiruošia užduotis – o kitais metais arba jas papildo, arba naudoja jau turimas.

Jean Charcot mokykloje mokosi ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, turintys aukštą potencialą. Turėjome galimybę stebėti užsiėmimus. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, lanko vaidybinius užsiėmimus. Jų  metu plečiasi ir turtėja žodynas, rišlioji kalba, gerėja kalbos supratimas, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. Mokiniai patys sukuria vaidybinę situaciją ir pasitarę ją suvaidina. Taip pat teko susipažinti ir praktiškai išbandyti naują metodą „Grafoterapija“, kuris taikomas mokiniams, turintiems rašymo sunkumų.

Kita aplankyta mokykla – Chapiteaux Turbulents. Tai tarsi suaugusiųjų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, dienos centras. Čia taip pat taikoma institucinė pedagogika. Kiekvienas iš mokinių yra už ką nors atsakingas. Jie turi geras galimybes plėtoti savo profesinius įgūdžius. Įrengtos puikios patalpos multimedijos mėgėjams, siuvėjams, padavėjams-barmenams, dailininkams, staliams ir dainininkams. Įdomus faktas, kad daugumos mokinių yra puiki muzikinė klausa, tad jie puikiai dainuoja net sutartines.

Laisvą laiką išnaudojome turiningai, geriau pažindami šios šalies kultūrą. Aplankėme žymiausias Paryžiaus lankytinas vietas, tokias kaip Eifelio bokštas, Versalio rūmai, Monmartro kapinės, Eliziejaus laukai, Liuksemburgo sodai ir Triumfo arka. Taip pat teko paragauti tradicinių prancūziškų patiekalų, tokių kaip svogūnų sriuba, sraigės ir varlių šlaunelės.

Mobilumo metu tobulinome anglų kalbos žinias, bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžius, pagilinome pedagogines žinias apie įtraukųjį ugdymą, įgijome žinių, susijusių su ugdymo organizavimu, siekiant sumažinti patyčias, sukurti nehierarchinį mokinio / mokytojo bendravimo modelį, motyvuoti mokinius, stiprinti jų pasitikėjimą savimi bei savivertę.

Stebėti ir išbandyti metodai bus pritaikomi kasdieninėje profesinėje veikloje, kurie tikimės padės ne tik patiems mokiniams, bet ir dirbantiems kolegoms.

Edita Macijauskienė, Ingrida Kromelienė, Jolita Petruškevičienė ir Danguolė Stankevičienė

,,Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektas

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija