Tarptautinis konkursas „Baltic VET skills“ Rygoje

Įgyvendinant „Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektą, 2023 m. vasario 22-23 d. virėjų programos mokinės Samanta Blažytė ir Aušrinė Verbylaitė dalyvavo tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse Baltic VET Skills, kuris vyko Rygos turizmo ir kūrybinės industrijos profesinėje mokykloje. Konkurse dalyvavo 22 mokiniai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinio mokymo įstaigų. Mokines konkursui ruošė profesijos mokytoja Kristina Dembinskienė. Konkurso dalyviai dvi dienas demonstravo mokymosi proceso metu įgytus įgūdžius ir žinias, o jų darbą, pasiruošimo procesą ir pristatymo gebėjimus vertino tarptautinė komisija. Samanta ir Aušrinė puikiai atliko pavestas užduotis. Mokytoja Kristina didžiuojasi savo mokinėmis ir mano, kad tokie konkursai augina tiek mokinį, tiek mokytoją. Tai neįkainojama patirtis profesinio tobulėjimo kelyje. Komisijos narių suteiktas grįžtamasis ryšys ir įvertinimai suteikė naujų žinių ir sustiprino motyvaciją toliau siekti profesinių aukštumų.

Tarptautinio profesinio meistriškumo konkurso eigą stebėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė ir Paslaugų skyriaus vedėjas Ričardas Bagdanavičius, lankydamiesi darbo stebėjimo vizitu Rygos turizmo ir kūrybinės industrijos profesinio mokymo įstaigoje. Administracijos darbuotojai patobulino profesinio meistriškumo konkursų organizavimo kompetencijas, susipažino su Latvijos ir Estijos švietimo sistemomis, užmezgė naujus partnerystės ryšius. 

Džiaugiamės, kad „Erasmus+“ programa suteikia galimybes dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose ir vykdyti stebėsenos vizitus, kurių metu įgytos bei patobulintos kompetencijos padeda siekti profesinio mokymo kokybės.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.