Tarptautinis seminaras Rygoje

2023 m. gegužės 6–9 dienomis Rygoje Valstybinė švietimo plėtros agentūra (VIAA) organizavo ,,Erasmus+“ programos bendradarbiavimo ir mokymosi veiklos (TCA) renginį – tarptautinį teminį seminarą „Erasmus+ parama fizinio aktyvumo skatinimui ir bendradarbiavimui ugdymo ir mokymo srityse“, kuriame dalyvavo metodininkė Lina Bankauskaitė-Šleinotienė.

Viena iš seminaro veiklų buvo tarptautinės ,,Erasmus+“ komandos dalyvavimas Rimi Rygos maratone. Gegužės 7 dieną ,,Erasmus+“ nacionalinių agentūrų ir projekto atstovai iš įvairių švietimo sektorių ir šalių dalyvavome Rimi Rygos maratone, kartu įveikdami 5 kilometrų distanciją. Bėgimas buvo viena iš ,,Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo renginio veiklų, skatinančių aktyvų gyvenimo būdą ir skatinanti bendradarbiavimą švietimo ir mokymo srityje. Projekto veiklose dalyvavo 96 dalyviai iš 12 šalių: Latvijos, Lietuvos, Estijos, Austrijos, Čekijos, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos ir Turkijos.

Įdomi ir turininga veikla suteikė naujų idėjų apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimą bei padėjo užmegzti bendradarbiavimo ryšius būsimiems Marijampolės PRC projektams.

Metodininkė Lina Bankauskaitė-Šleinotienė

Galerija