Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas
Bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką.
Prioritetai
 • Saugus ir sveikas vaikas.
 • Pamokų lankomumas.
 • Mokytojų-mokinių-tėvų (globėjų/rūpintojų) glaudus bendradarbiavimas.
Uždaviniai
 • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą centre;
 • puoselėti pagarbius mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius;
 • nagrinėti nesėkmingo mokymosi priežastis;
 • spręsti iškilusias problemas dėl mokinių gerovės.

Centro Vaiko gerovės komisijos

1. Gimnazijos, Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose:
Komisijos pirmininkas – Agnė Burbulienė, Gimnazijos skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Renata Kandrotienė, Gimnazijos skyriaus matematikos vyresnioji mokytoja.
Komisijos sekretorė – Edita Sėdaitienė, Gimnazijos skyriaus istorijos mokytoja metodininkė.
Komisijos nariai:
 • Vida Undzienenė, statybos ir mechanikos skyriaus vedėja;
 • Ričardas Bagdanavičius, paslaugų skyriaus vedėjas;
 • Aušra Krupavičienė, profesijos mokytoja metodininkė;
 • Edija Macijauskienė, psichologė;
 • Jolita Petruškevičienė, socialinė pedagogė;
 • Edita Rakauskienė, socialinė pedagogė metodininkė;
 • Irena Saldūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Jolita Vičkačkienė, Gimnazijos skyriaus užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;
 • Lina Lelešienė, profesijos mokytoja.
2. Vilkaviškio skyriuje:
Komisijos pirmininkas – Gražvydas Šliauteris, Vilkaviškio skyriaus vedėjas.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Justina Tupčiauskienė, socialinė pedagogė.
Komisijos sekretorė – Angelė Ignatavičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.
Komisijos nariai:
 • Lina Urbšienė, maisto ruošimo vyresnioji mokytoja;
 • Žydrūnė Čekanavičienė, visuomenės sveikatos specialistė;
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Vaida Rudalevičienė, biologijos vyresnioji mokytoja.
3. Kudirkos Naumiesčio skyriuje:
Komisijos pirmininkė – Marija Jurgilienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Danguolė Stankevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė.
Komisijos sekretorė – Rasa Blekaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja.
Komisijos nariai:
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Arūnas Jonikaitis profesijos mokytojas;
 • Vidmantas Jurgilas, profesijos mokytojas;
 • Benita Petrauskienė, visuomenės sveikatos specialistė;
 • Vytautas Smirnovas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.
/*54745756836*/