Veiklos dokumentai

ĮSTATAI

Marijampolės profesinio rengimo centro įstatai

VEIKLOS PLANAVIMO DOKUMENTAI

Marijampolės profesinio rengimo centro strateginis veiklos planas 2019-2021 m. m.
2020-2021 m.m.  Marijampolės profesinio rengimo centro vykdomų programų įgyvendinimo planas 

VEIKLOS PLANAI

2020-2021 mokslo metai

Spalio mėn. veiklos planas
Lapkričio mėn. veiklos planas
Gruodžio mėn. veiklos planas
Sausio mėn. veiklos planas
Vasario mėn. veiklos planas
Kovo mėn. veiklos planas
Balandžio mėn. veiklos planas
Gegužės mėn. veiklos planas
Birželio mėn. veiklos planas

2019-2020 mokslo metai

Rugsėjo mėn. veiklos planas
Spalio mėn. veiklos planas
Lapkričio mėn. veiklos planas
Gruodžio mėn. veiklos planas
Sausio mėn. veiklos planas
Vasario mėn. veiklos planas
Kovo mėn. veiklos planas
Gegužės mėn. veiklos planas
Birželio mėn. veiklos planas

VEIKLOS ATASKAITOS

Marijampolės profesinio rengimo centro 2019_metų_veiklos plano ataskaita
Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita
Marijampolės profesinio rengimo centro 2020 metų veiklos plano ataskaita
Marijampoles profesinio rengimo centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

TVARKOS
UGDYMO DOKUMENTAI

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai_
Marijampolės profesinio rengimo centro darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
Marijampolės profesinio rengimo centro incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas
Marijampolės profesinio rengimo centro nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas
Marijampolės profesinio rengimo centro stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos skyrimo komisijos darbo reglamentas
Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

VIDAUS TVARKOS DOKUMENTAI

 

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI DĖL DARBUOTOJŲ KASMETINIŲ IR KASMETINIŲ PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ
MOBILUMO TVARKA
Nemokama konsultacija tel: (8 630) 23333
Registacija sistemoje:
Registruotis
/*54745756836*/