Vilkaviškio skyriaus kontaktai

Pavardė, vardas

Pareigybė / kvalifikacinė kategorija

El.paštas

Balickienė Jurgita

Maisto ruošimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

jurgita.balickiene@mprc.lt

Cvilikas Raimundas

Elektrotechnikos profesijos mokytojas

raimondas.cvilikas@mprc.lt

Černauskienė Nijolė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

nijole.cernauskiene@mprc.lt

Gudynas Gintautas

Matematikos vyresnysis mokytojas

gintautas.gudynas@mprc.lt

Ignatavičienė Angelė

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja

angele.ignataviciene@mprc.lt

Jablonskis Paulius

Statybos darbų profesijos mokytojas

paulius.jablonskis@mprc.lt

Jablonskienė Aušra

Maisto ruošimo technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

ausra.jablonskiene@mprc.lt

Jankaitienė Asta

Ekonomikos vyresnioji profesijos mokytoja, ekspeditorių profesijos mokytoja

asta.jankaitiene@mprc.lt

Kairys Valdas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

valdas.kairys@mprc.lt

Kalasauskienė Asta

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja ir matematikos mokytoja

asta.kalasauskiene@mprc.lt

Kavaliauskienė Gintarė

Siuvimo technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

gintare.kavaliauskiene@mprc.lt

Kygienė Dalė

Darbuotojų saugos ir sveikatos profesijos mokytoja metodininkė, statybos darbų profesijos mokytoja ir chemijos vyresnioji mokytoja

dale.kygiene@mprc.lt

Lietuvninkas Saulius

Statybos apdailos darbų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytojas

saulius.lietuvininkas@mprc.lt

Marusevičienė Vilija

Muzikos mokytoja metodininkė, Dailės mokytoja

vilija.maruseviciene@mprc.lt

Norbutaitė Irma

Ekspeditorių profesijos mokytoja

irma.norbutaite@mprc.lt

Paliulienė Lolita

Žemės ūkio pagrindų profesijos mokytoja, etikos mokytoja

lolita.paliuliene@mprc.lt

Rudalevičienė Vaida

Biologijos vyresnioji mokytoja

vaida.rudaleviciene@mprc.lt

Rudvalytė Julija

Žemės ūkio pagrindų profesijos mokytoja

julija.rudvalyte@mprc.lt

Šimkienė Vaida

Geografijos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja

vaida.simkiene@mprc.lt

Tupčiauskienė Justina

Technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytoja

justina.tupciauskiene@mprc.lt

Vieraitienė Ona

Tikybos mokytoja metodininkė, maisto ruošimo vyresnioji profesijos mokytoja

ona.vieraitiene@mprc.lt

Zdanevičius Mindaugas

Mechanizacijos vyresnysis profesijos mokytojas

mindaugas.zdanevicius@mprc.lt

Administracijos kontaktai: