Marijampolės profesinio rengimo centras nuo 2020 m. spalio mėnesio vykdo Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą ,,Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai“. Tai smalsumą ir profesinį augimą skatinantis mokyklų partnerysčių projektas, į kurį įsitraukė penkios šalys: Turkija, Rumunija, Portugalija, Latvija ir Lietuva. Vykdydami šį projektą, lyginome skirtingų šalių kultūras, jų tradicijas, gyvenimo stiliaus panašumus bei skirtumus, pabrėždami tautų vienybę, ieškojome įvairovės. Pagrindinis projekto tikslas – formuoti mokinių supratimą apie kultūros paveldą. Mūsų projekto komanda darniai ir nuosekliai vykdė numatytas veiklas, o bendraudami ir bendradarbiaudami stiprinome tarptautinę partnerystę.

Nors pandemijos sunkmetis neleido organizuoti tarptautinių susitikimų svetur, tačiau bendravimas persikėlė į nuotolinę- virtualią Etwinning platformą. Visa tai dalyviams nesutrukdė tobulėti, plėsti akiratį bei kurti ir įgyvendinti projektines veiklas, kurių būta išties nemažai.

Pažintinei, kūrybiškumo bei komandinei kompetencijoms plėsti, buvo sukurta nemažai vaizdinės medžiagos. Marijampolės PRC mokiniai, kartu su projekto partnerėmis, dalyvavo jų pačių kurto logotipo, talismano ir plakato konkurse. Projekto komandas sudarė įvairių šalių mokiniai-visa tai suteikė galimybę per skirtingas kultūras labiau pažinti vieniems kitus, auginti pasitikėjimą, gerinti kalbinių ir informacinių technologijų įgūdžius, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, tobulinti integracinius dalykinius ryšius.

Pirmasis kolektyvinio darbo produktas – elektroninės knygos, žurnalo ir skaitmeninio žemėlapio apie materialųjį ir nematerialųjį kultūrinius paveldus rengimas ir pristatymas virtualioje erdvėje. Taip pat pasidalinome mokinių kurtu avataru – tai tautiniais rūbais pasipuošusi lietuvaitė, kuri yra mūsų kultūrinio paveldo elementas ir jį panaudosime kurdami skaitmeninį žaidimą kitais mosklo metais.

Vienas iš vaizdingiausių darbų – tai elektroninės knygos kūrimas, projekto pasakojimas/dienoraštis – ,,Keliautojo nuotykis’’.Į knygą sudėtos skirtingos tautų istorijos, su raktiniais žodžiais ir kultūrinio paveldo lobynais, kuomet keliautojas aplanko visas penkias šalis partneres ir dalinasi savo patirtais įspūdžiais.

Taip pat buvo malonu susipažinti su kiekvienos šalies mokiniais- ambasadoriais, kurie pristatė savo mokyklas. Mokiniai sužavėjo itin aukšta motyvacija, žingeidumu, inovatyvumu ir patirtimi, ką patvirtina ir projekto rezultatai: sukurta daug įdomios vaizdinės medžiagos, plakatų apie materialųjį ir nematerialųjį kultūrinį paveldą, dalyvauta įvairiose viktorinose, vaizdžiai paminėta tarptautinė paminklų diena.

Darbas Etwinning platformoje suteikė galimybę detaliau patyrinėti jos teikiamas galimybes, tuo įsitikinome dayvaudami šio projekto organizuotame seminare – ,,Kaip efektyviai naudotis TWINSPACE erdve’’, be to mokymų ,,Saugus internetas’’metu gilinome žinias, kaip saugiai, išvengiant pavojų, išlaikant saugumą bei privatumą, naudotis interneto teikiamais privalumais.. Kiekvienas žinių gilinimas buvo papildytas viktorinomis, kurios žadino smalsumą, azartą ir norą siekti dar daugiau žinių.

Paskutinė kūrybinė projektinė veikla buvo nematerialaus kultūrinio paveldo elektroninis žurnalas. Vieni mokiniai įdomiai ir vaizdžiai, per muziką, šokius ir rūbus, pristatė tam tikros šalies tradicijas bei ritualus, kiti domėjosi maisto patiekalais, įpročiais ir kitomis vertybėmis.

Bendraudami ir bendradarbiaudami su skirtingų kultūrų šalimis, projekto dalyviai ne tik įgijo daug prasmingų žinių, bet taip pat augino atsakomybę ir toleranciją, ugdė bendravimo kultūrą, dalijosi informacija ir patirtimi. Su malonumu jungėsi į visas veiklas, kurios buvo intensyvios, gilios ir plačios. Sukurta daug plakatų, vaizdinės medžiagos, organizuota daug virtualių susitikimų, viktorinų. Būdami bendrystėje nemažai žinių pasisėmė apie materialųjį ir nematerialųjį kultūrinį paveldą.

Prasidėjus projektui buvo sukurtas internetinis tinklapis https://d-ambassadors.com/e-twinning/, kuriame galima rasti visą informaciją apie projektą ir veiklas.

Džiugu, kad šis projektas dar nesibaigė, laukia ,,gyvi” tarptautiniai susitikimai ir kitos veiklos, kurios toliau bus tęsiamos naujais mokslo metais bei su dar didesne energija ir žingeidumu.

 

Projekto dalyvė anglų kalbos mokytoja Lina Klimavičienė