Balandžio 11-15 dienomis Marijampolės Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko praktiniai užsiėmimai mokiniams iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro. Mokiniai gilino savo praktinius įgūdžius pagal modulio „Žemės ūkio mašinų techninė priežiūra ir remontas“ programą. Mokymo(si) metu mokiniai susipažino su žemės dirbimo, sėjos, sodinimo, pasėlių priežiūros, žolinių pašarų gamybos mašinų konstrukcija, darbinių agregatų sudarymu, reguliavimu, nustatymu, technine priežiūra ir pasitaikančių gedimų šalinimu.

Praktinių užsiėmimų metu mokiniai išmoko ne tik paruošti darbui žemės dirbimo agregatą, jį sureguliuoti, bet ir išbandyti mokomajame lauke – iškultivuotą dirvą suarti apverčiamuoju plūgu, nustatant įvairiais režimais. Didelio susidomėjimo sulaukė javų kombainas, jo technologinis procesas ir valdymas. Visi mokiniai atliko nesudėtingus vairavimo pratimus mokomojoje aikštelėje.

Kiekviena praktika yra nuolatinis jauno specialisto rengimo etapas, padedantis įtvirtinti ir plėsti įgytas žinias mokymo(si) procese. Smalsūs būsimi technikos priežiūros verslo darbuotojai po savaitės praktinių mokymų gerokai patobulino savo įgūdžius, kurie sustiprino būsimo specialisto profesinį pasirengimą.

Profesijos mokytojas Alvydas Šimanskas

Projektas “Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ finansuojamas socialinio fondo lėšomis.

/*54745756836*/