Spalio 7-9 d. mūsų centre vyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (Inclure sans Exclure) Nr. 2019-1-FR01-KA229-062314_4 pirmasis tarptautinis  susitikimas. Jame dalyvavo projekto darbo grupės iš Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos. Susitikimo metu buvo aptarti projekto tikslai ir uždaviniai. Didelis dėmesys buvo skirtas Lietuvos pažinimui. Svečiai lankėsi Kaune, kur susipažino su miesto įžymybėmis, lankėsi paveikslų galerijoje. Besilankydami Marijampolės regiono dvaruose susipažino su kultūriniu, istoriniu mūsų krašto paveldu, dalyvavo dvarų edukacijose.

Projekto dalyviams patiko mūsų šalis, žmonių draugiškumas, jie išsivežė gerus įspūdžius apie mūsų centrą bei Lietuvą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

/*54745756836*/