Spalio 7 d. prasidėjo Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (Inclure sans Exclure) Nr. KA229-BCB2F212 pirmasis tarptautinis  susitikimas mūsų centre. Jame dalyvauja projekto darbo grupės iš Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos. Pirmojo susitikimo tema- projekto pristatymas, tikslai ir uždaviniai. Projekto koordinatorius Jean-Francois Navarin (Toulouse Lautrec licėjus, Albi)  išsamiai pristatė projektą, dalyviai aptarė veiklas, kurios vyks ateinančiais metais. Projekto trukmė – dveji metai.

Šio projekto Marijampolės profesinio rengimo centro grupė surengs susitikimą ir veiklų aptarimą lapkričio mėnesį.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

/*54745756836*/