2021m. Spalio 17-22 dienomis Portugalijoje Arcos de Valdevez mieste vyko trečiasis tarptautinio ,,Erasmus+” programos projekto ,,Inclure sans Exclure“ (,,Parama sunkumus patiriantiems mokiniams”) susitikimas. Pagrindinis projekto tikslas – mokinių iškritimo prevencija. Projektas ypač aktualus ir reikšmingas Covid pandemijos kontekste, nes daugelis mokytojų susiduria su iššūkiais ir sunkumais, organizuodami ugdymo procesą, įtraukdami mokinius į aktyvias veiklas. Susitikime projekto partneriai iš Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos ir Lietuvos dalinosi gerąja patirtimi, metodine medžiaga, aptarė, kaip sprendžiamos mokinių iškritimo iš švietimo sistemos problemos, analizavo ir pristatė įvairias veiklas ir ugdymo priemones, padedančias įveikti mokymosi sunkumus. Taip pat buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos( tinklalapio kūrimas, pedagoginių kortelių kūrimas, mokinių veiklos sklaida) ir progresas bei rezultatai. Marijampolės profesinio rengimo centrą atstovaujanti komanda – mokytojos Edita Sėdaitienė, Jurgita Schroeder, Jolita Vičkačkienė bei mokinės Ieva Dainauskienė, Aistė Varnagirytė, Inesa Senkevičiūtė ir Ernesta Adomaitytė reprezentavo Lietuvą ir centrą ne tik pristatydamos atliktus darbus, bet ir kūrybiškai, iniciatyviai įsijungdamos į organizuotas veiklas grupėse su kitais projekto dalyviais. Turininga kultūrinė programa, įdomios ir įtraukios ugdomosios veiklos Portugalijoje dar kartą įrodė, kad mokymasis kitose erdvėse, mokėjimas dalintis patirtimis padeda plėsti akiratį bei tobulinti dalykines ir asmenines kompetencijas.

Jurgita Schroeder, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, projekto dalyvė

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją.