Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus keturi mokiniai Mangirda Krivinskaitė (APg20-1), Eva Kitissou (KRg20-1), Gustas Čepulionis (APg20-1) ir Robertas Lastauskas (APg20-1) kartu su anglų kalbos mokytoja metodininke Jolita Vičkačkiene tradiciškai dalyvauja anglų kalbos respublikiniame internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“). Šio projekto tikslas – sukurti įdomų pasakojimą, jį iliustruoti, ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybingai bei originaliai reikšti savo mintis bei plėtoti IKT naudojimą. Į projekto darbą įsijungė 48 ugdymo institucijos. Visos mokyklos yra suskirstytos į 12 grupių, kurias susidaro 4 mokinių komandos. Bartninkų J. Basanavičiaus mokykla- daugiafunkcis centras sukūrė pasakojimo pradžią, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos atstovai rašė dėstymo pirmąją dalį, Kauno  Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pristatė antrąją dėstymo dalį, o Marijampolės profesinio rengimo centro komandai šiais metais teko sukurti pasakojimo pabaigą ir suteikti istorijai pavadinimą. Skirtingų mokyklų mokiniai turi parašyti kuriamos istorijos dalį, ją iliustruoti, po to siųsti koordinuojančiai mokyklai.

Balandžio – gegužės mėnesiais bus išleista mokinių bendrai sukurta knyga – galutinis projekto produktas. Dalyvavimas kūrybinėje veikloje padeda tobulinti ne tik dalykines žinias, moko dirbti komandoje, bendradarbiauti, bet tai ir puiki proga geriau pažinti vienas kitą, įdomiai nuotoliniu būdu mokytis.

Jolita Vičkačkienė               anglų kalbos mokytoja ir projekto dalyvė

 

/*54745756836*/