Spalio 11 dieną centro KRg21-1 ir PBg21-1 grubių mokinės išvyko į edukacinę išvyką po literatūrinę Suvalkiją. Gimnazijos skyriaus mokiniai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniame projekte ,,ISWEB“, kurio tikslas įtraukti mokinius į įvairias veiklas, padedančias aktyviai mokytis, sukurti gerą emocinę mokymosi aplinką. Jau tapo tradicija kiekvieną rudenį organizuoti pamokas kitoje erdvėje. Šį kartą mokytoja Jolita Vičkačkienė mokinius pakvietė pakeliauti po gimtąsias krašto vietas ir geriau pažinti Sūduvos kraštą, jo istoriją ir kultūrą, žymius žmones. Mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose pagal kultūros paso paslaugą.

Pamokai kitoje erdvėje mokiniai ruošėsi iš anksto: prisiminė jau žinomus faktus apie poetų S. Nėries, K. Bradūno gyvenimą, pasirinko gražiausių poetų posmų, kuriuos raiškiai skaitė poetų gimtinėse. Paežerių dvare mokiniai dalyvavo edukaciniame žaidime, grupėmis reikėjo surasti atsakymus į pateiktus klausimus. Buvo vertinami ne tik teisingi atsakymai, bet ir greitis. Žaidimas, kuris reikalauja ne tik atidumo, greitos reakcijos, bet buria komandą, įtraukė visas mokinės.

Nepamirštama edukacinė pamoka vyko Ožkabaliuose –Jono Basanavičiaus tėviškėje. Ne tik klausėmės gidės pasakojimų, apžiūrėjome muziejaus ekspoziciją, bet ir dalyvavome proto mūšyje, kuriame visi klausimai buvo apie Joną Basanavičių. Pralaimėjusiųjų nebuvo – visi turėjo puikią progą prisiminti faktus apie signatarą, sužinoti ir daug naujo. Pamokoje patirtus įspūdžius vainikavo pasivaikščiojimas po Atgimimo ąžuolyną, kur dar kartą susimąstėme apie mūsų tautos istoriją, dvasinę stiprybę ir vienybę, siekiant Lietuvos nepriklausomybės.

Pamokos kitoje erdvėje motyvuoja mokinius mokytis, padeda pažinti gimtąjį kraštą, jo istoriją ir kultūrą. Kiekvienas mokinys patiria mokymosi sėkmę ir praturtina žinių bagažą.

/*54745756836*/