Marijampolės profesinio rengimo centras gyvena prieššventinėmis nuotaikomis. Į edukacinę kūrybinę popietę „Tyliai pasibeldžia gerumas“ sugužėjo gausus Marijampolės savivaldybės socialinių pedagogių ir psichologių būrys. Su būrelio pirmininke Aneta Andriušaitiene aptarę einamuosius darbinius klausimus, pasidalinę gerąja patirtimi ir darbiniais rūpesčiais kibo į kūrybinius darbus.

Floristo specialybės mokytojos Giedrė Abraitienė ir Lina Lelešienė paaiškino svarbiausius kalėdinio vainiko gaminimo akcentus ir kokios spalvos dominuoja šių metų floristikos darbuose. Linksmai klegėdamos švietimo pagalbos specialistės gyrė Marijampolės PRC išpuoselėtą praktikinę bazę, džiaugėsi įvairiomis naujovėmis ir aptarė galimybę vykdyti edukacinius užsiėmimus socialiai pažeidžiamų grupių mokiniams.

Nepastebimai prabėgo kūrybinė popietė, o darbo rezultatai nugulė nuostabiuose kalėdiniuose vainikuose. Edukacija visas suvienijo ne tik bendroms mintims, bet ir bendram kūrybiniam darbui. Visų bendru sutarimu buvo nutarta, kad šis, jau tradicija tapęs renginys ir toliau kasmet vyks Marijampolės PRC.

Marijampolės PRC socialinė pedagogė- metodininkė Edita Rakauskienė