Dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, kurie yra uždari, nelinkę atsiskleisti, kartais būna sunku spręsti jų išsakomas problemas, tarpusavio santykius su šeimos ar kitais nariais.

Marijampolės PRC vykdomo ,,Erasmus+“ programos projekto ,,Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ dalyvės socialinės pedagogės Edita Rakauskienė ir Jolita Petruškevičienė ieškojo metodų, padėsiančių mokiniams atsiskleisti. Savo individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose atrado ir panaudojo ,,Ekožemėlapio“ metodą. Jo taikymo metu pastebima, kokie tarpusavio santykiai vyrauja tarp mokinio ir šeimos narių, grupės draugų ar kitų sociumo grupių.

,,Ekožemėlapio“ metodas yra paprasta imitacija, atliekama pieštuku ant popieriaus lapo ir naudojama kaip vertinimo, planavimo ir tarpininkavimo priemonė. Mokiniai ant popieriaus lapo sutartiniais geometriniais ženklais žymi savo santykius pvz., su mama, tėčiu, draugais, seneliais ir kt. Santykių įvardijimas geometriniais ženklais – vizualizacija, kuri turi dvejopą paskirtį: pirma, palengvina kontakto užmezgimą su mokiniu ir greičiau supažindina su jo šeimine situacija. Antra, žemėlapis padeda atskleisti nuslėptas žinias ar situacijas vaizdo pavidalu.

Žemėlapis mokiniui yra savotiška akistata su savo požiūriu į šeimą, svarstymas apie dalykus, apie kuriuos, paprastai, nesusimąstoma arba vengiama kalbėti.

Šio metodo taikymas mokiniams leido išanalizuoti savo šeimų gyvenimo sąveikas, kurių kartais net patys mokiniai nežinojo ar nesuvokė. Leido tarsi pažvelgti iš šono, kokie santykiai dominuoja jų šeimose ar tarp grupės draugų, ir kokios yra galimos bendravimo spragos. Daugeliui mokinių bendravimas su šeimos nariais bei grupės draugais tapo atviresnis, šiltesnis, atsirado stipresnis tarpusavio pasitikėjimas ir pozityvesnė nuotaika, o visa tai gerina mokymosi motyvaciją bei rezultatus.

Socialinė pedagogė – metodininkė Edita Rakauskienė ir socialinė pedagogė Jolita Petruškevičienė

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 /*54745756836*/