2022 m lapkričio 11 dieną vyko integruota dalyko ir anglų kalbos pamoka KR22 ir KRt22 grupių mokinėms, kurios tema ,,Klientų aptarnavimas. Customer service“. Mandagus klientų aptarnavimas užsienio kalba yra svarbi kompetencija globaliame pasaulyje.

Šios pamokos tikslas – įtvirtinti pagrindinius posakius, frazes, žodžius realioje darbo situacijoje. Profesijos mokytoja Vaida Lukšienė priminė mokinėms psichologinius mandagaus kliento bendravimo aspektus,o mokytoja Jolita Vičkačkienė, rodydama youtube vaizdo įrašus, analizavo su mokinėmis įvairius posakius, žodžius, vartojamus kirpėjo darbe anglų kalba. Mokinės poromis imitavo realią situaciją, kuomet kirpėjas turi aptarnauti angliškai kalbantį klientą: pasisveikinti, išsiaiškinti, kokią procedūrą klientas norėtų šiandien atlikti.

Vienos pamokos metu, apjungiant kelis skirtingus mokomuosius dalykus (kirpėjo profesinio mokymo ir anglų kalbos), mokinės suvokė, kaip įgytas žinias galima pritaikyti darbe. Integruotoje pamokoje buvo susieti skirtingi mokomieji dalykai, atskleidę tam tikro dalyko praktinę reikšmę. Toks mokymas-veiksminga priemonė, kuri ugdo kritinį mokinių mąstymą, savarankiškumą ir atsakomybę už savo darbą, moko kompleksiškai spręsti problemas, logiškai mąstyti, skatina kūrybiškumą, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Siekiant integruoti mokomuosius dalykus, buvo būtinas tinkamas pasiruošimas, tikslingas planavimas. Pamoka atitiko pagrindinius šiuolaikinės pamokos kriterijus: buvo skelbiamas aiškus, suprantamai suformuluotas pamokos uždavinys, kuriama kūrybiška mokymo(si) aplinka, suplanuotos mokymo(si) veiklos, padedančios įgyvendinti iškeltą uždavinį. Taip pat ne mažiau svarbu buvo pritaikyti tinkamus mokymo metodus, įtvirtinti naują medžiagą veikiant praktiškai, suplanuoti įsivertinimą ir vertinimą pagal uždavinyje numatytus kriterijus.

Refleksijos metu mokinės teigė, kad integruotoje pamokoje praturtėjo jų žodynas, įgijo daug teorinių ir praktinių žinių, atliktos užduotys suteikė pasitikėjimo savimi. Džiaugėsi, kad pamoka buvo įdomi ir įtrauki, ugdanti savivaldžias kompetencijas.

/*54745756836*/