Marijampolės PRC dalyvauja Erasmus+ projekte ,,Išmanus atliekų panaudojimas išmanių mokyklų grupėje”. Vienas iš projekto tikslų – ugdyti išmanią atliekų panaudojimo strategiją (rinkimas, mažinimas, perdirbimas, rūšiavimas, perkūrimas ir įvertinimas iš naujo)​. Žmogaus sveikata, nuolatinis vystymasis, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimas yra bendras visų mūsų tikslas. Šiandien vis didesnis dėmesys skiriamas žiedinės ekonomikos vystymui, kuomet siekiama kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu.
Ar žinojai, kad:
  • Netinkamai išmestos baterijos daro didelę žalą ne tik gamtai, bet ir žmogaus sveikatai. Baterijose esantys pavojingi sunkieji metalai – švinas, gyvsidabris, kadmis patekę į aplinką, tampa sunkių susirgimų priežastimi.
  • Kavos tirščius ir panaudotus arbatos pakelius galima panaudoti kaip natūralią trąšą dirvožemiui. Naudokime kompostus organinėms atliekoms. Priešingu atveju, organinės atliekos patekusios į sąvartynus išskiria metaną, kuris prisideda prie šiltnamio efekto didinimo.
  • Tekstilės pramonė, kuri ilgai buvo laikoma nepavojinga savo atliekomis, dabar įvardijama kaip antra ar trečia didžiausia teršėja pasaulyje.
Tad kviečiame bendruomenę labai paprastai, kasdieniškai, didelių pastangų nereikalaujančių, prisidėti prie aplinkos tausojimo, saugojimo ir darnaus vartojimo. Kiekvieno mūsų indėlis – labai svarbus.
Projekto dalyvė, biologijos mokytoja
Sigita Dzimijonienė

/*54745756836*/