Vykdant Erasmus+ projekto „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ veiklas Marijampolės PRC darbo grupės narės Edita Sėdaitienė, Milda Vidrinskaitė bei Edita Rakauskienė nusprendė paįvairinti ugdymo procesą ir kartu su mokiniais apsilankė kino teatre „Spindulys“, kuriame žiūrėjo filmą „Šuolis“. Ši edukacinė išvyka buvo skirta vertybių puoselėjimui. Gilintasi į tai, kaip mokiniams išlaikyti žmogiškumą bei drąsiai ir ryžtingai žengti per gyvenimą. Filme parodyta pasaulį pavergusi istorija, kuri mūsų bendraminčių komandai paliko neišdildomą įspūdį. Mūsų jaunoji karta suprato, koks reikšmingas gali būti paprasto žmogaus gyvenimas, o laimei ir dvasinei pilnatvei užpildyti nereikia jokių materialinių turtų. Profesoriaus Vytauto Lansbergio teigimu, pasaulis tiesiog yra nuostabus, tik reikia mokėti jį pamatyti. Taigi ir mes pamatėme. Po filmo peržiūros nusprendėme, jog pokalbį-diskusiją ir savo pamąstymus dar gvildensime prie arbatos puodelio, nes tai akimirkos, apie kurias reikia kalbėti(s)!

Edita Rakauskienė, socialinė pedagogė metodininkė

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

/*54745756836*/