Gegužės 26 d. vyko Latvijos Daugpilio statybos technikumo vykdomo Erasmus+ programos projekto „Ženklinimo tipai ir skaičiavimo metodika geodezijoje“ Nr. 2018-1-LV01-KA116-046913 virtualus susitikimas. Jau balandį pradėjome bendrauti su šio technikumo mokytojais ir specialistais, keitėmės žiniomis apie būsimų kelininkų rengimą Latvijoje ir Lietuvoje. Šįkart didelis dėmesys buvo skirtas profesinės patirties pasidalijimui. Mūsų centro profesijos mokytojai Arnas Burbulis, Juozas Juodišius ir Juozapas Piliponis parodė savo sukurtą filmuotą medžiagą apie drenažo sistemos įrengimą naudojant naujausią Centro turimą techniką. Mokytojai pasakojo, kokiomis priemonėmis atliekami drenažo, bortelių klojimo ir lyginimo darbai. Latvių mokytojai Inga Pujate, Martinš Vilcans ir Janis Ancans taip pat pasidalijo savo mokymo idėjomis.
Susitikimo metu pristatėme mūsų centro kelių statybos ir melioracijos mokinių stažuotes užsienyje, o jų buvo tikrai nemažai – Austrijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Maltoje, Ispanijoje.
Diskusijoje mokytojai vieni kitiems pasakojo apie Lietuvos ir Latvijos kelių tiesimą, kelininkų rengimo problemas, mokymo programas, buvo aptarta daug kitų klausimų. Pasikeitimas patirtimi praturtino abiejų šalių mokytojus, nutarta bendradarbiauti ir ateityje, vykti į profesines stažuotes, nes pasimokyti yra ką ir pas mus, ir Latvijoje.

Projektų vadovė Lilija Zableckienė

/*54745756836*/