Tūkstančiai Lietuvos mokinių minės Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją. Rekordinis skaičius (daugiau nei 1000) mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsiliepė į tradicinį Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą kūrybiškai paminėti šią datą ir prisijungė prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos miestas“.

Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos miestas“ tikslai:

• išsiaiškinti, išanalizuoti žodžio Tolerancija reikšmę;

• aptarti su mokiniais – ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar savo mieste/gyvenamojoje vietovėje matome, pastebime tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius, situacijas;

• surasti XX a. istorijos pavyzdžius (Lietuvos istorijos ir pasaulio istorijos), susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam bei kitokiam;

• piešti piešinius, daryti koliažus (aplikacijas ir pan.), kurti maketus Tolerancijos miesto tema. Tolerancijos miestas gali būti tas, kuriame gyvename, tačiau gali būti kuriamas miestas, apie kurį svajojame, kuriame norėtume gyventi.

Kvietėme mokytojus pakalbėti su mokiniais apie vietovę, kurioje jie gyvena. Paskatinti mokinius papasakoti apie savo miestą, padiskutuoti ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus.

Marijampolės profesinio rengimo centro visų skyrių mokinai ir mokytojai jau penkiolikti metai iš eilės mini Tolerancijos dieną. Šiais mokslo metais visi buvo kviečiami kurti MIESTĄ, sieti jį su profesija. Gaminant buvo pasitelkta fantazija ir minties laisvė.

Švietimo pagalbos specialistai ketvirtos pamokos metu sukvietė Centro mokinius į „Tolerancijos pamoką“.

Atkreipkime dėmesį į tai, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi, taip ir tolerancija žmonių santykiuose reiškią pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos. Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą!

Marijampolės profesinio rengimo centro švietimo pagalbos specialistai

/*54745756836*/