„Ką aš žinau apie Europos Sąjungą?“ – tokia tema Gimnazijos skyriuje vyksta pamokų ciklas. Mokiniams buvo priminta, kad Centras antri metai dalyvauja MEPA projekte ir organizuoja įvairias veiklas, skirtas susipažinti su Europos Sąjunga, Parlamentu. Mokytojos Jolita Vičkačkienė ir Jurgita Schroeder KRg19-1 ir PBg19-1 grupės mokiniams vedė integruotą anglų kalbos ir lietuvių kalbos pamoką, kurioje mokiniai dalyvavo diskusijoje, rungtyniavo komandose, atsakinėdami į klausimus apie ES istoriją, vertybes, politiką. Mokomieji žaidimai buvo parinkti iš MEPOS koordinatorių parengtos metodinės knygos. Pamokos pabaigoje mokiniams buvo įdomu įsivertinti žinias, panaudojant mobiliąsias programėles Kahoot ir Quizizz. Pamokose dalyvavę mokiniai pripažino, kad žinias apie Europos Sąjungą reikia nuolat atnaujinti ir pagilinti, todėl interaktyvios veiklos skatina domėjimąsi ir nuolatinį mokymąsi.

/*54745756836*/