Gegužės 17-21 dienomis automobilių mechaniko specialybės mokiniai iš Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos atliko praktiką Marijampolės PRC sektoriniame praktinio mokymo centre. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai mokėsi automobilių elektros įrengimų techninės priežiūros ir remonto darbų. Pagal elektros schemas jie jungė elektros grandines, matavo ir vertino parametrus, atliko automobilių elektros srovės šaltinių, variklio paleidimo sistemų, žibintų, signalizacijos ir papildomų įrengimų techninės priežiūros darbus. Pasibaigus mokymams smalininkiečiai pristatė ir įsivertino pasirinktus darbus. Mokiniai džiaugėsi savo pasiektais rezultatais.
Laisvu laiku mokiniai susipažino su Marijampole, jos istorija ir kultūra, aplankė įdomias jos vietas.

Vystymo skyriaus vedėja Monika Lunskutė

/*54745756836*/