Projektų logo

Lapkričio 22-26 dienomis automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybės mokiniai (ASMg20-1 grupė) mokėsi Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro sektoriniame praktinio mokymo centre.

Mokymai prasidėjo laboratorijoje, kurioje mokiniai gilino praktinius įgūdžius elektronikos elementų litavime. Pirminius įgūdžius jau buvo įgiję Marijampolės PRC, todėl sekėsi visai neblogai. Surinktas elektronikos schemas praktikos mokytojai patikrino oscilografu ir pademonstravo mokiniams, kaip viskas veikia.

Vėliau surinkinėjo tranzistorinį stiprintuvą. Teko prisiminti, kaip atrodo detalės. Kiekvieno mokinio surinktą stiprintuvą testavo oscilografu ir tikrino, kaip padidėja išėjimo signalas lyginant su įėjimo signalu. Kompiuterine FluidSIM programa projektavo automatinę valdymo sistemą -nuo paprastos iki sudėtingos. Buvo smagu surinkus schemą kompiuteriu, įjungti simuliaciją ir patikrinti ar veikia ir kaip veikia.

FESTO stenduose surinkinėjo automatines valdymo sistemas. Teko perprasti laidų raizgalynę. Ne kiekvienam tai buvo paprasta. Praktikos mokytojai aktyviai stebėjo visą procesą : padėjo ieškoti klaidų, patarinėjo bei aiškino, kaip kas veikia.

Mokiniai susipažino su jutikliais ir stenduose juos panaudodami surinko veikiančias elektropneumatikos sistemas. Smagiausia mokiniams, kai surinkta sistema pati veikia, mirksi lemputės, šnypščia veikianti pneumatika. Gali sėdėti, žiūrėti ir tuo vaizdu bei įdėtu darbu mėgautis.

Profesijos mokytojas Rimvydas Šoblinskas

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje ir jų atitikties darbo rinkos poreikiams rėmimas ir skatinimas Visagino TVPMC sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0011 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

/*54745756836*/