Spalio 18-22 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko praktika Daugų technologijos ir verslo mokyklos mokiniams.
Praktiniai mokymai žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniams prasidėjo nuo susipažinimo su Marijampolės PRC Sektoriniu praktinio mokymo centru, mokomąja technika ir įrenginiais.
Mokymų metu toliau vyko susipažinimas su TR1 kategorijos ratinio traktoriaus John deere 5080 konstrukcija, veikimu, reguliavimu, diagnostika. Vėliau mokiniai mokėsi reguliuoti žemės ūkio padargus, tokius kaip: plūgas, kultivatorius, sėjamoji, lėkštinis skutikas ir kitas konstrukcijas. Mokėsi valdyti, programuoti ir kontroliuoti traktorių ir jų agregatų darbą. Gilino žinias kaip paruošti, dirbti ir eksploatuoti bei laikyti traktorius ir traktorinius agregatus.
Praktinius įgūdžius lavino stumdydami traktorių su prikabinta traktorine priekaba atbuline eiga (tarp kuoliukų). Teko išbandyti savo kantrybę ir meistriškumą. Mokiniams labiausiai patiko lėkščiuoti su lėkštiniu skutiku poligone.
Mokiniai išvyko pozityviai nusiteikę ir stipriai ,,pasikaustę“ traktorių vairavime. Savo įgūdžius ir meistriškumą naudingai pritaikys profesinėje srityje.

Profesijos mokytojas Sigitas Bujanauskas

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

/*54745756836*/